HADİS İLMİ


Hadis ilmi, senet ve metin durumlarının kendileriyle bilindiği kanunları bilmektir. Gayesi ise sahih olan Hadisi sahih olmayanından ayırmaktır. Hadis ilmi iki kısma ayrılır:

1- Rivayeti ilgilendiren Hadis ilmi,

2- Dirayeti ilgilendiren Hadis ilmi.

Rivayeti ilgilendiren Hadis ilmi; Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in sözlerini, fiillerini, takrirlerini, sıfatlarını ve bunlarla ilgili rivayetleri, zaptı ve lafızlarını yazma hususlarını kapsar.

Dirayetle ilgili olan kısım ise; rivayetin hakikatini, şartlarını, çeşitlerini, hükümlerini, ravilerde aranan şartları, rivayet edenlerin sınıflarını ve onlarla alakalı olan hususları kapsamına alır. Dirayeti ilgilendiren kısım, Hadisin içerdiği mananın kat'i bir nass ile çelişip çelişmediğini araştırmayı kapsar.