HADS LM


Hadis ilmi, senet ve metin durumlarnn kendileriyle bilindii kanunlar bilmektir. Gayesi ise sahih olan Hadisi sahih olmayanndan ayrmaktr. Hadis ilmi iki ksma ayrlr:

1- Rivayeti ilgilendiren Hadis ilmi,

2- Dirayeti ilgilendiren Hadis ilmi.

Rivayeti ilgilendiren Hadis ilmi; Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'in szlerini, fiillerini, takrirlerini, sfatlarn ve bunlarla ilgili rivayetleri, zapt ve lafzlarn yazma hususlarn kapsar.

Dirayetle ilgili olan ksm ise; rivayetin hakikatini, artlarn, eitlerini, hkmlerini, ravilerde aranan artlar, rivayet edenlerin snflarn ve onlarla alakal olan hususlar kapsamna alr. Dirayeti ilgilendiren ksm, Hadisin ierdii manann kat'i bir nass ile eliip elimediini aratrmay kapsar.