SLM AKDESNN ZELL

Fikri kaide oluu:

Akide; insan, hayat ve kinat hakknda, bunlarn ncesi ve bunlarn sonras hakknda, bunlar ile ncesi arasndaki ve bunlar ile sonras arasndaki mnasebetler hakknda kapsaml bir fikirdir. Bu, temel fikirdir. nk, btn fikirler kendisine tabi olan insanlarn hayat srecinde yaam ekline yn verir ve insann hayata bak asn belirler. nsan btn olaylara onun penceresinden bakar. slm akidesi bu anlamda fikri kaidedir. nk, slm akidesi yukarda belirttiimiz bak asna uygun olarak insan, hayat ve kinat hakknda bir fikir ortaya koymu ve bu olguyu birbiri ile ilikilendirmitir. Bu ilikilendirme yle bir nizam ve incelie sahiptir ki, insan akln ikna eder ve kalbi mutmain eder. Bu hassasl ancak aydn bir bak as ile yakalayabiliriz. te bu aydn bakn bizi gtrd yer bu fikrin bir alternatifinin olmaddr. Dnebilen aydn bakl ahsiyetin bu fikrin dna kabilmesinin tek sebebi inad olabilir. Bu yzden slm akidesi fikri bir kaidedir. Dnen ve doruyu kabul etmeye hazr olan insann bu fikrin dnda bir dnya grn, hayat tasvirini kabul etmesi imknszdr. Bu imknszln sebebi slm akidesinin ortaya koyduu fikrin reddedilebilir zellikte olmamas ve tek doru fikri kaide oluudur.

Ruhi siyasi akide oluu:

Dnyada slm akidesi dnda iki akide tr daha vardr. Bunlardan birincisi Hristiyanlktr. Akidesi srf ruhani akidedir, kendisinden bir hayat nizam kmaz, ancak ahiret ve bununla ilgili baz fikirlere sahip olduu iin ruhani bir akide olarak kabul edilir. kincisi ise kapitalist ve komnist akideler gibi srf siyasi akidelerdir. Bu akideler ise, ruhani boyutu ya tam anlamyla yok saym ya da dnya hayatyla ilikisini kesmitir. Bu sebeple yalnzca siyasi akide olarak kabul edilirler.

slm akidesi ise; bu iki akideden ayrlarak, her iki akide trnn zelliklerini bnyesinde bulundurur. Yani, siyasi ayn zamanda ruhani akidedir. Dnyada sadece slm akidesi byledir. nk, slm'daki hayat nizam Allahu Teala tarafndan indirilir. Bu akide her konuda Allahu Teala ile ba kurmaktadr. Bundan dolay ruhani siyasi bir akide olmutur. Maddeyi ruh ile cezbeder. nk slm'da iler Allahu Teala'nn emirlerine gre yrtlr. Nitekim siyaset; insanlarn dahili ve harici ilerini bir fikirle yrtmektir. slm siyaseti, kapitalist siyasetten ve komnist siyasetten farkldr. slm siyaseti, insanlarn ilerini Allahu Teala'nn emirlerine gre yrtr. Dier siyasetler ise, insanlarn ilerini akl ve hevay esas alarak yrtrler. slm dini dier akidelerden farkldr ve bu fark onun akidesinden hayat nizamnn kmasndandr. Dier akideler Allah mefhumunu hayattan ve nizamlarndan karrlar.

"La lahe llallah" kelime-i tevhidi, slm'da temel fikirdir ve bu fikir siyasidir. nk bunun manas "Allah'tan baka lah yoktur" demektir.

"Muhammeden Rasulullah " demek; Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'i Allah Subnahehu Ve Teala'nn elisi kabul etmektir. Eli; kendisini grevlendiren tarafndan mesaj getirir. yleyse, Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'i Rasul olarak kabul etmekle getirdii mesaj da kabul etmi saylrz. te, slm'n temel siyasi kitab, ruhani boyuttaki Allah inancn siyasi boyuta ekerek, slm dininin ruhani siyasi akide oluunu ortaya koyar. Ruhani boyuttan gelen emir ve yasaklar bizim dnyevi ilerimizi snrlandrr ve bir nizama koyar. Bu hususla ilgili baz ayetlerde yle gemektedir:

إن الحكم إلا لله "Hkm ancak Allah'n dr." (Yusuf 40)

فاحكم بينهم بما أنزل الله"Allah'n indirdikleriyle hkmet."(Maide 48)

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "Allah'n indirdikleriyle hkmetmeyenler kafirlerdir."(Maide 44) gibi ayetler ynetimle ilgili siyasi fikirlerdir.

وأحل الله البيع وحرم الربا "Allah alverii helal ribay kld." (Bakara 275)

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم "ltnz zaman ly tam yapn, doru terazi ile tartn." (sra 35) gibi ayetler iktisatla ilgili siyasi fikirlerdir.

ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanlar dost ve yardmc edinmeyin." (Maide 51)

ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار "Size en yakn kafirlerle savan." (Tevbe 123)gibi ayetler d siyasetli ilgili birer siyasi fikirlerdir.

وعاشروهن بالمعروف "Karlarnzla iyi geinin." (Nisa 19)

ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما "Ey Nebi, hanmlarna, kzlarna ve mminlerin kadnlarna cilbablarn stlerine almalarn syle." (Ahzab 59) gibi ayetler itimai hayatla (kadn erkek ilikileriyle) ilgili birer siyasi fikirlerdir.

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم "Hrsz, erkek olsun, kadn olsun onun elini kesin." (Maide 38)

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة "Zina eden, kadn olsun, erkek olsun ona yz denek vurun." (Nur 2) gibi ayetler ceza kanunlaryla ilgili siyasi fikirlerdir.

Buraya kadar anlattklarmz, dnen, hayat ciddi anlamda gzden geirmi, aydn fikirle tespitlerde bulunmu kimseleri bu akidenin fikri kaide oluuna ve siyasi ruhani akide oluuna ikna eder. Ancak kfirler ise buna yanamamakta srar edeceklerdir. Kfirin manas gerei rten olduu iin her gerei rtt gibi bu gerei de rtmek isteyecekleri aikrdr. Bununla da yetinmeyip insanlar aldatr ve yalan sylerler. Ne yazk ki, Mslmanlarn evlatlarn da aldatabildiler. Bu aldatma ii Adem Aleyhisselam ile Havva validemizi blisin aldatmasndan bu gne kadar devam etmitir. Bu gnk sylemleri; "Dinin siyasetle alakas yoktur, slm da bir din, yleyse slm'n da siyasetle alakas yoktur" dediler. Halbuki slm dini, dier dinlerden apayr bir dnsel yer tutmaktadr ve yeryznde de bir benzeri daha yoktur. Daha nce de bahsettiimiz gibi bu akideden hayat nizam fkrr. Bu hayat nizam, her problemin zm, bu zmlerin uygulama metodu, akideyi koruma ve yayma metodundan ibarettir. Bylelikle slm ideolojisi, dnce ve onun cinsinden bir metottan oluur.

Grld gibi, slm'n dnya hayat ile ilgili siyaseti varolduu gibi ahirette de alakal siyaseti vardr. slm devleti bu iki siyaseti beraber yrtr. Dinini terk edeni ldrr, iman yaymak iin alr, ibadetlerin ikame edilmesini salar, hlife namaz kldrr, herkesi namazdan hesaba eker, hacc yrtr ve haccn da emiridir. Nitekim slm'n pratikte ilk uygulannda da Allah Resul Sallallahu Aleyhi Vesllem namaz kldryor ve haccn da emiri oluyordu. Yine devlet zekt toplar ve datrd.

te, hlife slm'daki ynetim nizamnn banda bulunup yrtt gibi, slm'daki iktisadi nizam, itimai nizam, retim siyasetini, d siyaseti de yrtr. Bu nizamlarn kanunlarna muhalefet edenlere slm'daki meyyideleri uygular. Mslmanlar bunu iyi veya kt 14 asr gibi bir sre uyguladlar. Bylece milyonlarca Mslman, slm'n yalnz ruhani bir akide olmayp siyasi bir akide olduunu idrak ettiler. u anda da birok Mslman onu tekrar kurmak iin siyasi slmi tekilatlar ile almaktadrlar. Allah Subhnehu Ve Teala'nn izniyle Raidi Hilfet Devletini kurduklarnda slm akidesinin yalnz teorik deil pratik ekilde siyasi olduunu tekrar gstereceklerdir.