limleri ve Kltr Elde Etmek


slm kltrn elde etmeye tevik etmek demek Mslmann sadece onunla yetinecei anlamna gelmez. Fakat kltrlemesinde, reniminde slm' esas klarak dier kltrlerden ilimlerden almasnn da mbah olduu anlamna gelir. Mslmann diledii kltrlerle kltrleebilme hakk olduu gibi ilgi duyduu ilimleri renme hakk da vardr. Ancak hangi kltr olursa olsun slm ahsiyeti, etrafnda dnp dolat esas merkez olmaldr.

Mslmanlar ocuklarn ncelikle slm kltr ile kltrletirmede ok hrslydlar. ocuklarnn slm kltr ile kltrletiklerinden emin olduktan sonra onlara eitli kltrleri renme kaplarn ayorlard. Eitim ve retim konusunda uygulanan bu metot, slm ahsiyetine sahip olan kiinin ancak slm ahsiyet olarak kalmasn ve insan olunun dier ahsiyetlerinden apayr zel bir sfata sahip olmasn salar.

slm d kltrlerin alnmasnda ancak nefislerde slm kltrnn iyice yerletiinden emin olunduktan sonra alnabileceini belirten art, ilim kapsamna giren konular iin geerli bir art deildir. lim evrensel olduu iin slm ahsiyeti ile alakas yoktur. Mslmanlarn glerini harcayabildikleri lde ilim kapsamna giren bilgileri elde etmede sreklilik gstermeleri zaruridir. nk ilim hayatn vesilelerindendir.

Ancak ilimlerin verilmesinde, ilimlerin sonularnn slm akidesini takviye etmeye ynelik olarak slm'n bak as ile ittifak halinde olmasna veya akideyi sarsmamasna, olumsuz ynde etkilememesine dikkat etmek gerekir. lmi nazariyeler/teoriler veya ilmi kanunlar hem delaleti hem de sbutu kat'i olan Kur'an'n nass ile att zaman, o ilim alnmaz, retim konusu yaplmaz. nk o ilim zannidir. Kur'an ise kat'idir/kesindir.

rnein; insann asl konusundaki Darwin'in nazariyesi, Adem'in yaratlmas hususundaki Kur'an'n nass ile elimektedir. Kur'an'n  nass ile elitii iin bu nazariye kesinlikle alnmaz, reddedilir.

Dolaysyla ilimlerin alnmasnda her ne kadar slm esas olmasa da alnan ilimlerin slm akidesi ile elimemesine dikkat etmek gerekir.

zetle; ilimler ve kltr artrlmak istenildii zaman slm akidesine ok ok zen gstermek gerekir. Hangi kltr olursa olsun elde edilirken slm ahsiyetinin esas bir merkez klnmasna ve ilimlerin slm ahsiyeti ile elimemesine dikkat etmek lazmdr. Bu hrs Mslmanda slm ahsiyetinin varln devam ettirir. Bu husus slm kltrnn dndaki dier kltrleri etkiler ve slm kltrnn dnyadaki dier kltrlerden ayr sekin bir kltr olarak kalmasn salar. Bu hrs Mslmanlardan gittii zaman Mslmanlar geverler ve dier kltrleri slm esasnn dnda almaya balarlar. limleri almada slm akidesine nem vermezler. Bu ise slm ahsiyetine kar gerek bir tehlikenin varlna yol aar. Hatta bu durum uzun srer ve nesiller boyu devam ederse slm mmetine byk tehlike oluturur.