slm Frkalarn Rivayetleri


Sahabelerin tamam uduldr/kesin gvenilirdir. Bu nedenle insanlar, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem zamannda ve ondan sonraki dnemde isnaddan sormazlard. Ne zamanki fitneler ortaya kt isnaddan sormaya baladlar.

Sahabeler ve dndakiler kendisinden Hadis alnacak kiilerin hallerini aratrmaya tevik ettiler.

Ebu Sekine Mcai b. Fatine'den. Dedi ki: Ali b. Ebu Talib'i Kfe mescidinde yle sylerken iittim: "Kendisinden bu ilmi aldnz kimselere dikkat edin. nk o (ilim) ancak dindir."

 Dahhak b. Mzahim de yle der: "Bu ilim dindir. Bu ilmi aldnz kimseyi iyice aratrn."

Muhammed b. Sirin ise yle demektedir: "Muhakkak ki bu Hadis dindir. Hadisi aldnz kimseleri iyice aratrnz."

Fitnelerden sonra slmi frkalar ortaya kt ve bunlar yeni grlere inandlar. Bu slmi frkalarn mensuplar inandklar grlerin slmi grler olduunu gsterebilmek iin bunlarn er'i nasslardan kartlm grler olduunu iddia ediyorlard. Bunlardan bir ksm benimsedikleri grleri delillendirmeye ihtiya duyup da hakknda er'i nasslarda bir delil bulamadklar zaman grlerini destekleyebilecek nitelikte ortaya bir Hadis koyuyorlar ve bunu da Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'e dayandryorlard. Bazlar bal olduklar frkaya davet ve tevik iin veya grlerine davet ve tevik etmek, grlerini gzel gstermek iin Hadisler uyduruyorlard.

Bu yeni grler bidat, bu grleri benimseyenler de bidat olarak isimlendirildi. Bu nedenle bylesi gruplardan iitilenler aratrmay ve incelemeyi gerektirmektedir. Rivayet ettikleri Hadisler bal bana aratrma konusudur. Onlar hakknda detayl bilgi vardr. Bidatndan dolay tekfir edilen bidatnn rivayetini reddetmekte phe yoktur. Tekfir edilmemekle beraber yalan helal grrse rivayeti yine reddedilir. Eer yalan helal grmezse, frkasna veya mezhebine armamas art ile rivayeti kabul edilir Eer frkasna veya mezhebine arda bulunmaya devam etmiyorsa rivayeti kabul edilir. Eer frkasna veya mezhebine arda bulunmaya devam ediyorsa rivayeti kabul edilmez ve haberi ile de delil getirilmez.

zetle; rivayet artlarn oluturan adalet vasfna sahip olmak ve zapt niteliklerini kendisinde tayan her Mslmann, frkasna ve mezhebine baklmakszn rivayeti kabul edilir. Eer frkasna veya mezhebine arda bulunuyorsa kabul edilmez. nk herhangi bir mezhebe ve gruba armak caiz deildir. Ancak slm'a aryor ve delillerini ortaya koyarak benimsedii grlerini aklyorsa rivayeti kabul edilir. Zira bu durumda slm'a aryor saylr. Byle bir kimse rivayetinden dolay knanmaz.