Mana ve Özetleme Yoluyla Hadis Rivayetleri


Mana ile Hadis rivayet etmek caizdir. Çünkü biz Hadisin lafzı ile değil manası ile ibadet ediyoruz. Çünkü vahy Hadisin lafzı değil manasıdır. Ancak mana ile Hadisi rivayet edebilmek için ravinin Hadisin anlatmak istediği anlamı vurgulamada âlim olması şarttır. Eğer bu konuda âlim veya arif değilse mana ile Hadis rivayet etmesi caiz değildir.

Hadisi özetlemek/kısaltmak da caizdir. Hadisin metninden çıkarılan ifade Hadisin anlatmak istediği konu ile ilgili değil ise Hadisin bir kısmını zikrederek bir kısmını bırakmak caizdir. Fakat bırakılan kısım manayı eksiltecek veya Hadiste anlatılan manayı başka bir manaya götürecekse, gayenin, istisnanın veya benzeri şeylerin bırakılması caiz değildir. Ancak gaye ve istisna ikinci bir rivayet ise ve de bu rivayette şüphe varsa, güvendiği rivayeti rivayet edip içerisinde şüphe bulunan rivayeti bırakması gerekir.