Kudsî Hadis


Kudsî Hadis; Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'den Rabbinden isnad yolu ile ahad olarak bize nakledilen Hadistir. Kudsî Hadis, Allah Subhenehû ve Teala’nın kelamından ona izafe edilen bir Hadistir. Allah Subhenehû ve Teala’ya nisbet edilmesinin sebebi ilk önce onu konuşanın Allahu Teâla olduğundan dolayıdır. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'e izafe edilmesinin sebebi ise Allahu Teâla'dan haber veren olmasından dolayıdır.

Ancak Kur'an’ı Kerim gibi değildir. Çünkü o ancak Allahu Teâla'ya izafe edilmektedir. Kur'an'dan bir ayet söyleneceği zaman; "Allahu Teâla şöyle dedi" denilir. Kudsî Hadis söylenmek istenildiğinde ise; "Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Rabbinden yaptığı rivayette şöyle dedi" denilir. Bir başka ifade ile de şöyle denilir; "Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'in Rabbinden rivayetle Allahu Teâla şöyle dedi" denilir. Her iki ifadenin anlattığı anlam ise tektir.

Kur'an ile Kudsî Hadis arasındaki fark şudur:

- Kur'an'ın hem lafzı hem de manası açık vahiy ile Allahu Teâla'dandır. Kudsî Hadis ise; Lafzı Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'den manası ise ilham veya uyku yoluyla Allahu Teâla'dandır.

- Kur'an, Cebrail vasıtasıyla indirilen mucize bir lafızdır. Kudsî Hadis ise mucize değildir ve Cebrail vasıtası ile de gelmemiştir.

Kur'an, Kudsî Hadis ve Kudsî olmayan Hadis arasındaki fark şudur:

- Kur'an, Cebrail'in lafzen Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem'e indirdiği sözlerdir.

- Kudsî Hadis; Allahu Teâla'nın ilham veya uyku yoluyla Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem 'e verdiği bir haberi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem kendi ifadesi ile bildirdiği habere denir.

- Diğer Hadisler de Kudsî Hadis gibi manası Allah Subhanehû ve Teala'dan lafzı ise Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'dendir. Ancak Allahu Teâla'ya nisbet edilmemiştir.        

Allahu Teâla'ya izafe edilen Kudsî Hadisi Hadis diye isimlendirmek ıstılahi bir isimlendirmedir.