Senet Asndan Hadisin Sabit Olmamas
Hadisin Zayf Olduunu Gstermez


Hadisin kabul edilmesinde senedin kuvvetli olmas art saylr. Ancak belli bir Hadisin senedinin zayf olmas ayn zamanda Hadisin kendisinin de zayf olduu hkmnn konmasn gerektirmedii bilinmelidir. Zira o Hadisin baka bir isnadnn olmas mmkndr.

Ancak bir Hadis imam bu Hadisin bir baka isnadla rivayet edilmediini belirtmise durum deiir. snad zayf olan bir Hadisi bulan kimsenin bu Hadis bu isnad ile zayftr demesi, balayc bir delil olmadka mutlak suretle metnin de zayflna hkmetmemesi en ihtiyatl olan yoldur. Bu nedenle isnadn reddi Hadisin reddini de gerektirmez.

Sened asndan sabitlii gereklememi olup da topluluklarn birbirlerine nakletmeleri ile senede baklmadan shhat kazanm Hadisler vardr. unlar gibi;

لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ    "Varise vasiyet yoktur."[1]

الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ    "Diyet katilin yakn akrabas iindir."[2]

Bu durumda olan birok Hadis vardr.


[1] Buhari; Tirmizi, Vesy, 2046; Nesei, Vesy, 3581; Ebu Davud, Vesy, 2486; bni Mace, Vesy, 2704; Ahmed b. Hanbel, Ms. amiyyn, 17004

[2] Tirmizi, Diyt, 1335; bni Mace, Diyt, 2623