Nebilerin Gnah lememeleri


slm akidesi; Allah Subheneh ve Tealaya, meleklerine, kitaplarna, resullerine, ahiret gnne, "Kaza ve Kader"e, hayrnn ve errinin Allah'tan geldiine inanmaktan ibarettir demek bunlarn dnda inanlmas gereken eyler yoktur demek deildir. Bunlar esastrlar. Bunlarn dnda nebilerin ismeti/gnah ilememeleri gibi akide ile ilgili fikirler de vardr. Nebilerin ismeti, nebilere iman konusuna dhildir.

Nebilerin ismetinin delili nakli deil aklidir. nk nebinin nbvveti ve resuln risaleti gnderildikleri insanlar tarafndan hissedilebilir mucizelere dayanan bir delille aklen sabittir. Bu nedenle nebilerin ismeti hususu da aklen sabit olmaldr. nk ismet, resullerin ve nebilerin nbvvetinin sabit olmasnn gerektirdiklerindendir. phesiz resullerin ve nebilerin ismeti meselesi akli bir konudur. nk onlarn resul ve nebi olular Allah Subheneh ve Teala 'dan aldklarn tebli etmekte masum/gnah ilemekten korunmu olmalarn gerektirmektedir. Tek bir konuda bile gnah ilemelerine imkn olursa elbette ki bu her mesele de atlaklar getirir. Bu durumda da risalet ve nbvvet tamamen yok olur gider. Bir ahsn Allah Subheneh ve Tealann nebisi veya Allah tarafndan gnderilen bir resul olduunun sabit olmas, onun Allah'tan aldklarn tebli de masum olmas demektir. Onun tebli etmedeki ismeti kesindir. Dolaysyla nebi ya da resuln masumiyetini inkr etmek, getirdii risaleti ve nbvvetini inkr etmek saylr. Bu nedenle her nebi ve resul teblide hatadan korunmutur. nk nebinin ve resuln teblideki masumiyeti onlarn sfatlarndandr. Her nebide ve resulde ismet sfatnn bulunmasn akl kesinlikle gerekli grmektedir.

Nebilerin ve resullerin Allah Subheneh ve Tealann emrettii ve yasaklad fiiller asndan masumiyetleri, onlarn kesinlikle ar sular ilememeleri esas zere akli delile dayanmaktadr. Kesinlikle ar sular ilemezler. nk ar sulardan birini yapmak gnah ilemek demektir. taat paralanmad gibi masiyet/gnah ilemek de paralanmaz. Herhangi bir gnah ilenirse bu durum teblie de zarar verir, risaletle ve nbvvetle eliir. Bu nedenle resuller ve nebiler Allah Subheneh ve Tealadan aldklarn teblide masum olduklar gibi byk gnahlar ilemekten de masumdurlar.

Kk hatalar asndan masum olup olmamalar hususunda ise alimler ihtilaf etmilerdir. Bir ksm alimler bu tr fiillerden dolay masum deildirler, nk bunlar masiyet saylmaz demektedirler. Bir ksm alimler ise kk olanlardan da masum olurlar, nk kkler de masiyet saylr demektedirler.

Doru olan ise, kesinlikle yaplmas veya yaplmamas istenenler, yani btn farzlar ve haramlar asndan tamamen masum olduklardr. Yani nebiler ve resuller ister byk olsun ister kk olsun vacib/farz olan bir fiili terk etmekten ve haram olan bir fiili de ilemekten tamamen uzaktrlar. Dier bir ifade ile masiyet olarak isimlendirilen ve masiyet olduu dorulanan her fiili ilemekten uzaktrlar. Bunlarn dnda mekruhlar ilememeleri veya menduplar terk etmemeleri ve evla olana aykr fiillerden dolay masum deillerdir. nk bu tr fiiller nbvvet ve risalet vazifeleri ile elimemektedir. Bu nedenle mekruh olan bir fiili yapmalar veya mendub olan bir fiili terk etmeleri herhangi bir gnah gerektirmedii iin bir sorun oluturmaz. Mbah olanlarn bazsn yapp bazsn yapmamalar gibi evla olana aykr bir fiili yapmak onlar iin caizdir. nk bunlar btn ynleriyle masiyet kelimesinin mefhumu ierisine girmemektedir. Akl bunu zorunlu klmaktadr, onlarn resul ve nebi olular bunu gerektirmektedir.

Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem hakknda akli delilden baka nakli deliller de gelmitir. Kuran Kerimden olan bu deliller Resul Sallallahu Aleyhi Vesellemin kerih grlen bir ey yapmad, hatta yapmakta olduu her eyin farz ya da mendup, ya da mbah olarak Allahu Tealadan vahiy olduuna delalet etmektedir. Nitekim Allahu Teala yle buyurdu:     

 أتبع إلا ما يوحى إلي "Ben ancak bana vahyolunana tabi olurum." 1

قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي Deki: Ben ancak bana Rabbimden vahyolunana tabi olurum. 2    

Ayrca Resul Sallallahu Aleyhi Vesellem Mslmanlar iin rnektir. Allahu Teala yle buyurmutur: 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Resul size ne verdiyse onu aln. Sizi neden nehyettiyse ondan kann. 3 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Deki: Eer Allah seviyorsanz bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. 4

Resuln Sallallahu Aleyhi Vesellem fiileri ile hkm kartmak hakknda geerli olan, szleri hakknda da geerlidir. Zira hepsi de Allah Subheneh ve Tealann emrine uyarak vahiyledir. Onun iin Resuln fiileri haram ya da mekruh olmaz. Fakat onlar evla olana ters debilir. nk evla olana ters dmek mbahlardan bir mbahtr.

Ancak, resullerin ve nebilerin ismet sfat, onlarn vahiy ile nebi ve resul olmalarndan sonraki dnemleri iin geerlidir. Resul ya da nebi olmadan nceki dnemleri hakknda dier insanlar iin mmkn olan, onlar iin de mmkndr. nk ismet sfat, nbvvet ve risalet iindir.

 


1 Enam: 50

2 Araf: 203

3 Har: 7

4 Ali mran: 31