FİİL


İsmin, incelenmesinden sonra fiil ve harfin incelenmesi kaçınılmaz olur. Fiil; meydana geldiği zamanla beraber bir olaya delâlet eden husustur. Olay, fiil ismi olan mastardır.

Meydana geldiği zaman; geçmiş, şimdiki ve gelecek zamandır. Geçmiş; قام –“Kalktı”,  قعد –“Oturdu” gibi. Geniş zaman ve şimdiki zaman  يقوم     –“Kalkar-kalkıyor”,  يقعد –“Oturur-oturuyor” gibi. Gelecek zaman ise;  سوف يقوم –“Kalkacak lafızda tekdir ve “muzari” olarak isimlendirilir. Muzari fiil, ilk harfine şu dört ek harften birisi gelen fiildir:  ء ، ا –Hemze,  ت –Tâ,  ن –Nûn,  يا –Yâ. 

Gelecek zamanı şimdiki zamandan kurtarmak/koparmak o fiilin başına  س –Sin ve  سوف –Sevfe, harflerinin gelmesi ile olur. Şu sözde olduğu gibi,  سيقوم –“Kalkacak”,  سوف يقوم–“Kalkacak”.

Emir fiili ise, ondan sadece muzari harfleri çıkartılır.