Home / News (sayfa 615)

News

AKİDE, İDEOLOJİ VE KİTLELEŞME BAĞLAMINDA İSLÂM

islam devleti default

Hacı KAYA Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem‘e, Âline, Ashabına ve kıyamete kadar O’nun metodu üzerinde olanlara Salât ve Selam olsun. İnsanoğlunun varoluşu ile ortaya çakan toplumsal yaşama arzusu, beraberinde birtakım nizamsal fikirlerin topluma hakim kılınma mecburiyetini de doğurmuştur. Nitekim bu durum Allah’ın, insanın ‘yönetme …

Devamı için »

BORSA İSTANBUL

islam devleti default

BORSA İSTANBUL Mehmet Çetinbudak Bu yazımızda, Borsa İstanbul’dan öncesini, Borsa İstanbul’un kurulma amacını, hükümetin bu adımı atarken gözettiği gayeyi, siyasi vakıasını ve son olarak da Borsa’nın Şer’i hükmünü ele alacağız.

Devamı için »

Hizb-ut Tahrir ve Hukuksuz Tutuklamalar.

islam devleti default

Hizb-ut Tahrir ve Hukuksuz Tutuklamalar. BismillahirrahmanirRahim Her şeye rağmen ihtilal devam etti. İngilizler, Mustafa Kemal’in düşme tehlikeleri baş gösterdiği vakit onu kurtarmaya mecbur oluyorlardı. Mustafa Kemal başlangıçta hemen başarı elde etti. Genç komutanlar ona katıldı. Büyük komutanlar ise onla beraber savaşa hazır idiler.

Devamı için »

Ve şüphesiz başarı Allah’ın yardımı iledir.

islam devleti default

Ve şüphesiz başarı Allah’ın yardımı iledir. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün insanlık korkunç bir uçurumun kenarında. Bu hal insanlığın karşısında duran yok oluştehdidi değil bilakis hatalığın belirtisidir. Asıl mana insanların dünyasında kendi maneviyatlarını kendilerinin yok etmesiinsanlarındeğersiz canlılar olduğu halinin türemesidir. Tüm insanlığa gerekli olan sağlam bir şekilde kalkınması sağlıklı bir düzende ve ( …

Devamı için »

İSLAMÎ İNTİFADANIN KÜRESEL STRATEJİK MİSYONU

islam devleti default

İSLAMÎ İNTİFADANIN KÜRESEL STRATEJİK MİSYONU Tarih boyunca halklar ve ümmetler, çeşitli sebeplerden ötürü farklışekillerdegerçekleştirdikleri birtakım başkaldırılarla insanlık tarihine damgalarınıvurmuşlardır. Bunlar, ya çıkar çatışmalarından ya da insanoğlunun hayatına yön veren ve kendilerinden nizamların çıktığı aklı akidelerden hangisinin hayat sahasına tatbik edilmesi gerektiği hususu üzerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklardan ötürü meydana gelmiştir.

Devamı için »

Bir ayetin gölgesinde

islam devleti default

بسم الله الرحمن الرحيم Bir ayetin gölgesinde (Bakara süresi 208. ayet) Çoğumuz Kur’an-ı Kerimi açtığımızda belki ayetlerin manasına bakmadan okur geçeriz. Bu da genel olarak klasik ve yerleşmiş olan anlayış; anlayarak, tefekkür ederek okumak değil daha çok hatim yapmak ve sevap almak için sadece kuru okuma düşüncesi hakim olmasından ötürüdür.

Devamı için »

Kavramların hayatımızdaki önemi ve etkisi

islam devleti default

بسم الله الرحمن الرحيم Kavramların hayatımızdaki önemi ve etkisi Rasulullah (صلى الله عليه وسلم) şöyle buyurmuştur: إِنَّ العبد ليتكلّم بالكلمة مِنْ رضوان الله لا يُلْقِي لها بالاً، يرفعه الله بها في الجنة، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَط الله لا يُلْقِي لها بالاً، يهوي بها في جهنم “Kul farkına varmadan …

Devamı için »

Guraba’lar Köleleşmiş Dünyanın Hür İnsanlarıdır!

islam devleti default

Guraba’lar Köleleşmiş Dünyanın Hür İnsanlarıdır! Sümeyye AVCI          Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a, Salat ve Salam O’nun Rasulune, ahline, azhabına ve kıyamet gününe kadar O’na ihsanla tabi olanların üzerine olsun. Amin          Rabbimden bu toplantımızı halis kılmasını, bizlere Hakkı Hakk olarak gösterip ona tabi olmayı, batıl batıl olarak gösterip ondan …

Devamı için »

EMANETLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM.

islam devleti default

EMANETLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. Çocuk anne ve baba ya Allah’ın bir emanetidir. Ayni zamanda da AllahuTeala’nın bizlere lütfettiği ve hem rızasını hem de cennetini kazanmamıza vesile olacak bizlere sunulmuş birer anahtardır. Tabi ki düzgün bir şahsiyetli ve İslam’ın emir ve nehiylerine dikkat ederek yetiştirebilirsek…

Devamı için »

Şam beldesi kirlerinden arınınca ikinci Raşidi Hilafet Devleti inşaAllah kurulacaktır!!

islam devleti default

Şam beldesi kirlerinden arınınca ikinci Raşidi Hilafet Devleti inşaAllah kurulacaktır!!   Özellikle son haftalarda gerçekleşen ve herhalde önümüzdeki dönemde gerçekleşmeye devam edecek olan bir takım hadiselerin genel çerçevede düşünüldüğünde akla şöyle bir sorunun gelmesi muhtemeldir; ‘Acaba Biladu Şam’da gerçekleşen kıyamın mutlu sonla neticelenebilmesi, bunca hile ve sorunlara rağmen mümkün mü?’… …

Devamı için »