Home / News / HABER / Neolibelarizmin ve türevlerinin sonu – Korona krizinin çürüttüğü ekonomik mitler

Neolibelarizmin ve türevlerinin sonu – Korona krizinin çürüttüğü ekonomik mitler

Koronavirüs, hâkim ekonomik sistemin feci bir şekilde başarısız olmasına yol açmıştır. Artı Neoliberal ideolojinin ve şu anda ciddi bir tartışma konusu olan tüm türevlerinin (özellikle Avrupa’da) bir kırılma noktasını oluşturmuştur. “Inside Over” tarafından yayınlanan, Yazar Andrea Muratori’nin raporunda belirtildiği üzere; sağlık, siyaset ve ekonomi krizi büyüdükçe, hayatın gerçekleri karşısında ciddi şekilde yıkılıp giden bir dizi ekonomik mitin/efsanenin de sona erdiği ilan edilmiştir!

Yazar G. Galliano’nun Araştırmacı L. Gallino’nun çalışması hakkındaki yazdığı yorumuna göre Gallino Teorisi şu üç kritere dayanmaktadır: 1- Piyasalar tamamen kendi kendini düzenler. 2- Sermaye maksimum faydanın olduğu yerde akar. 3- Sistem riskleri tam olarak hesaplanabilir.

Ancak, mevcut kriz sırasında, krizden kaynaklanan dalgalanmalara rağmen bu kriterlerin hiçbiri yerini koruyamamıştır. Avrupa, ülkelerin pazar hâkimiyetinin verilerine, ulusal ekonomi politikalarına ve son olarak antik kıtanın binyıllık kültürüne tamamen yenik düşmüştür.

Neoliberal İdeoloji:

Yazar, “Black Rock” ve “Goldman Sachs” gibi büyük finansal firmaların yatırımcılardan uzun vadeli yatırımlar konusunda kısa vadeli spekülasyonlarda kendilerini yeniden konumlandırmalarını istediğini belirtmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, yüz bin çalışanını ücretsiz olarak tatilde tutmaya karar veren ve CEO’sunun ortalama bir işçinin maaşının dokuz yüz katını kazandığı “Disney” gerçeği bu ekonomik sistem hakkında şüphe uyandırmaktadır.

Vatikan bile, minberinden kriz sonrası merhalede “bir numaralı düşman”ın neoliberal ideoloji olacağını belirtmiştir.

Yazar, krizdeki ekonomik sektörleri desteklemek için on milyarlarca dolar olarak tahmin edilen kamu müdahalelerinin, piyasaların ayakta kalması için mutlak manada önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Savaş ekonomisinin ve endüstriyel odak noktalarının dünya çapında solunum cihazı, maske ve sıhhi cihaz üretimine odaklanması; krizin aşamalarında en önemli varlıkların piyasadaki rekabetten korunmasının acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.

Kemer Sıkma Politikası:

Yazar, hâkim kemer sıkma ideolojisinin, özellikle Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerden ekonominin aldığı darbeler karşısında çöktüğüne, bu ülkelerin, Avrupa krizinin yarattığı tarihî meydan okuma karşısında tüm zorlukların üstesinden gelmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarına inanmaktadır.

Kamu Harcamalarını Azaltmak:

Rekabetçilikten kaynaklanan kamu harcamalarını azaltma efsanesi, antik kıtadaki sosyal sistemlerde onarılamaz hasara neden olmuştur. Mario Monti hükümeti tarafından açılan “indirim sezonu”nda İtalyan sağlık sektörünün bütçesinden 37 Milyar Avro kesintiye gidilmiştir. Bu, Demokrat Parti liderliğinde beş yıl boyunca devam etti ve bu, birçok sağlık kurumunun covid-19 felaketine hazırlıksız yakalanmasına neden olmuştur.

Kamu Açığını Yönetememe:

Yazar, kamu açığı nedeniyle hareket edememe mitinin çökmeye başladığını da sözlerine eklemiştir. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nin Franklin D. Roosevelt günlerinden bu yana görmediği bir manevraya hazırlanırken E. Macron, Fransız Ulusal Meclisi’nden bu yıl için %9’luk bir açığı gidermesini istemiştir.

Merkez Bankalarının Tam Bağımsızlığı:

Merkez bankalarının tam bağımsızlık efsanesi çökmüştür. Alternatif arayışına girmeden bankanın ekonomi politikasını destekleme rolünü yeniden keşfetmeliyiz. FED, ABD’nin mali politika finansmanını sağlarken, İngiltere Merkez Bankası Majesteleri’nin açığını kapatacak. Avrupa Birliği’nde, Avrupa Merkez Bankası’nın üye devletlerin genel giderlerini doğrudan desteklemesine izin verilmesi yönünde sesler yükseliyor.

Dünya gelişmekte ve bir paradigma değişikliğine hazırlanmaktadır. Temel hizmetleri korumak, ulusal sanayileri savunmak ve siyaset ile ekonomi arasındaki bağlantı artık tek bir ideolojik doktrin eline kalmayacak gibi görünmektedir.

Hükümetlerin kavramsal ve politik dönüm noktası, Galliano’nun öngördüğü gibi son haftalardaki acil durum kararlarını yeni paradigmalara göre şekillendirdikleri zaman ortaya çıkacaktır.

El-Cezire’de yayımlanan bu makale Mustafa Küçük tarafından Köklü Değişim için tercüme edilmiştir.

Ayrıca...

Kar: Ruhani değil siyasi halifelik

Yıllardır halifeliği savunan Hizbu’t Tahrir’in Türkiye Medya Sorumlusu Mahmut Kar, Hilafetin ruhani değil siyasi olarak …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir