Home / News / OKUYUCUDAN / Makale (sayfa 8)

Makale

“Hakikat”tanBer Taraf Toplum…

islam devleti default

BismillahirRahmanirRahim “Hakikat”tanBer Taraf Toplum… “De ki; “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız. Allah’ın şanı yücedir. Ben, Allah’a ortak koşanlardandeğilim.”  (Yusuf 108) Ümmetin durumu değişime arz ve muhtaç olduğuiçin, İslam ideolojisi üzerine kurulu olan iş bu siyasi kitle ile ortak hareket ederek değişim harekâtınınbaşlatılması kaçınılmazolmuştur. Toplumsal …

Devamı için »

PANSUMAN DEĞİL KÖKLÜ DEVRİM…

islam devleti default

  PANSUMAN DEĞİL KÖKLÜ DEVRİM…   İslam’ın özelliklerinden biri de İslam’ın köklü, devrimci bir metod oluşudur. Kısmi ve yarım çözümleri reddeder. Cahiliyeyle bir arada yaşamayı caiz görmez ve pansuman tedbirleri asla kabul etmez. İslam, nübüvvet döneminde tüm Müslümanlarla pazarlığa oturma, onları yavaş yavaş bazı çözümleri kabule yahut hakkın bir kısmından …

Devamı için »

İnsanın dünü, bugünü, yarını ve büyük imtihanı…

islam devleti default

İnsanın dünü, bugünü, yarını ve büyük imtihanı… İnsan: Sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlıdır. Şüphesiz insan yaratılmış en müthiş varlıktır. İnsanı Allah (cc) yaratmıştır. “Andolsun, biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o nutfeyi …

Devamı için »

Uluslararası ticaret ve İslami davet

islam devleti default

Uluslararası ticaret ve İslami davet MEHMET ESEN … Kâbe-i Şerifin Mekke’de bulunması nedeniyle, Allah (c.c.) bu beldeyi emin kılmıştır. Bu beldenin emin olması, Hint, Habeşistan, Yemen ve Şam ticaret yolu üzerinde olması ve aynı zamanda Mekke’nin tarıma elverişli bir belde olmaması nedeniyle, Mekke ahalisinin ticaret ile uğraşmasına neden olmuştur.

Devamı için »

KİMİLERİ HALA HAYATI BATININ TAKTIĞI AT GÖZLÜĞÜ İLE GÖRMEK İSTİYOR.

islam devleti default

KİMİLERİ HALA HAYATI BATININ TAKTIĞI AT GÖZLÜĞÜ İLE GÖRMEK İSTİYOR. Hatice Sebat  “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın …

Devamı için »

AKİDE, İDEOLOJİ VE KİTLELEŞME BAĞLAMINDA İSLÂM

islam devleti default

Hacı KAYA Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, Efendimiz Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem‘e, Âline, Ashabına ve kıyamete kadar O’nun metodu üzerinde olanlara Salât ve Selam olsun. İnsanoğlunun varoluşu ile ortaya çakan toplumsal yaşama arzusu, beraberinde birtakım nizamsal fikirlerin topluma hakim kılınma mecburiyetini de doğurmuştur. Nitekim bu durum Allah’ın, insanın ‘yönetme …

Devamı için »

BORSA İSTANBUL

islam devleti default

BORSA İSTANBUL Mehmet Çetinbudak Bu yazımızda, Borsa İstanbul’dan öncesini, Borsa İstanbul’un kurulma amacını, hükümetin bu adımı atarken gözettiği gayeyi, siyasi vakıasını ve son olarak da Borsa’nın Şer’i hükmünü ele alacağız.

Devamı için »

Hizb-ut Tahrir ve Hukuksuz Tutuklamalar.

islam devleti default

Hizb-ut Tahrir ve Hukuksuz Tutuklamalar. BismillahirrahmanirRahim Her şeye rağmen ihtilal devam etti. İngilizler, Mustafa Kemal’in düşme tehlikeleri baş gösterdiği vakit onu kurtarmaya mecbur oluyorlardı. Mustafa Kemal başlangıçta hemen başarı elde etti. Genç komutanlar ona katıldı. Büyük komutanlar ise onla beraber savaşa hazır idiler.

Devamı için »

Ve şüphesiz başarı Allah’ın yardımı iledir.

islam devleti default

Ve şüphesiz başarı Allah’ın yardımı iledir. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün insanlık korkunç bir uçurumun kenarında. Bu hal insanlığın karşısında duran yok oluştehdidi değil bilakis hatalığın belirtisidir. Asıl mana insanların dünyasında kendi maneviyatlarını kendilerinin yok etmesiinsanlarındeğersiz canlılar olduğu halinin türemesidir. Tüm insanlığa gerekli olan sağlam bir şekilde kalkınması sağlıklı bir düzende ve ( …

Devamı için »