Home / News / OKUYUCUDAN / Makale (sayfa 9)

Makale

İSLAMÎ İNTİFADANIN KÜRESEL STRATEJİK MİSYONU

islam devleti default

İSLAMÎ İNTİFADANIN KÜRESEL STRATEJİK MİSYONU Tarih boyunca halklar ve ümmetler, çeşitli sebeplerden ötürü farklışekillerdegerçekleştirdikleri birtakım başkaldırılarla insanlık tarihine damgalarınıvurmuşlardır. Bunlar, ya çıkar çatışmalarından ya da insanoğlunun hayatına yön veren ve kendilerinden nizamların çıktığı aklı akidelerden hangisinin hayat sahasına tatbik edilmesi gerektiği hususu üzerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklardan ötürü meydana gelmiştir.

Devamı için »

EMANETLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM.

islam devleti default

EMANETLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM. Çocuk anne ve baba ya Allah’ın bir emanetidir. Ayni zamanda da AllahuTeala’nın bizlere lütfettiği ve hem rızasını hem de cennetini kazanmamıza vesile olacak bizlere sunulmuş birer anahtardır. Tabi ki düzgün bir şahsiyetli ve İslam’ın emir ve nehiylerine dikkat ederek yetiştirebilirsek…

Devamı için »

Ümmetin Birliği

islam devleti default

Ümmetin Birliği Günümüzde ümmetin büyük bir kısmı, neredeyse tamamı kan ağlıyor. İslam Ümmeti: Hz Muhammed (sav)’e inanarak, onun yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak, çevresinde toplanan Müslümanların tümü anlamına gelmektedir. “Müslümanların tümü” burada bir bütünlük ifade etmektedir. Bilindiği üzere bütünlük; bütün olma durumu, tamamiyet anlamlarını taşımaktadır.

Devamı için »

Rasulullah’ı örnek almayan yöneticileri muhasebe etmek

islam devleti default

Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah’ı örnek almayan yöneticileri muhasebe etmek Geçmişin en karanlık dönemlerinden biri olan cahiliyye döneminde, Allah (subhanehu ve teala), cehalete ve küfre bulaşmış insanlara imanda örnek olmak ve onları kurtarmak için, kendi soydaşlarından biri olan Rasulullah Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, peygamber olarak göndermiştir. Allah’ın lutfuyla gelen bu kerim …

Devamı için »

SURİYE’Yİ “İSRAF” ETMEYİN!

islam devleti default

SURİYE’Yİ “İSRAF” ETMEYİN! Mehmet Çetinbudak Müslümanlar, sahip oldukları her şeyi Allah yolunda, Allah’ı en çok razı edecekleri şekilde kullanırlar. Ellerindeki her şeyin kendilerine Allah tarafından verildiğini, bunların hepsinin asıl sahibinin Allah olduğunu unutmazlar. Fedakârlık yapmaları gerektiği zaman da sahip oldukları her şeyi Allah’ın emrettiği şekilde harcar, israf etmezler.

Devamı için »

SEKÜLERİZM TARİHİNDE KEMALİST TÜRKİYE

islam devleti default

SEKÜLERİZM TARİHİNDE KEMALİST TÜRKİYE   Sekülerizm; dünyacılık (dünyayı sevme, ahireti unutma) olarak bilinir. Genel olarak laiklikle eş anlamlı bir kavramdır. Türkçeye Fransızcadan geçmiş bir sözcüktür. Temel anlamı, dine dayanmama ve din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak tanımlanır.

Devamı için »

YANLIŞ YERLEŞTİRİLMİŞ SABIR KAVRAMI

islam devleti default

YANLIŞ YERLEŞTİRİLMİŞ SABIR KAVRAMI Günlük yaşantımızda etrafımıza baktığımızda, çok çeşitli hayat standartları, çok çeşitli yerleşmiş kavramlar görmek mümkündür. Müslümana yön veren, yol çizen sahip olduğu kavramlarıdır. Müslümanın imanının gücünü ve ahlakının üstünlüğünü gösteren şey zor anlarında sergileyeceği tavır güzelliğidir. Bu da üstün ahlak, cesaret ”sabır”, tevekkül, dirayet, metanet, hoşgörü, affedicilik, …

Devamı için »

Gençlerin zorlu dönemi

islam devleti default

Gençlerin zorlu dönemi Ergenlik dönemi (12-22 yaş); “ergenlik, erkekte ve kızda hızla büyümenin olduğu, birincil ve ikincil cinsel yapının hızla geliştiği yaşları kapsar. Bu çağda eskiden yaşanılmış cinsel yönelişler, çatışmalar yeni baştan yaşanır. Ödipal duygular alevlenir. Aşırı bağımlılık duyguları olan ergen, ailesini yitirme, onlardan kopma kaygısına kapılır.

Devamı için »

Bencillik Hastalığı

islam devleti default

Bencillik Hastalığı Hatice Sebat İslamiyet,uzvi ihtiyaçları ve içgüdüleri öyle düzenlemiştir ki,onları bütün midevi,ruhi,cinsi ve diğer açlıklarını bir düzen içinde karşılar.Yoksa birini diğeri hesabına doyurmaz, birini kısıtlayıp diğerini serbest bırakmaz. Hiç birinide başıboş bırakmaz,bilakis insana gönül huzuru ve ferah verecek çeşitli uzvi ihtiyaçları ve içgüdüleribaskıaltında tutarak onu hayvanlık derecesine düşmektenalıkoyacakşekilde ince …

Devamı için »

Benim arkadaşım kim?

islam devleti default

Benim arkadaşım kim? Fatma Sebat Aileden sonra hayatımızdaki en önemli kişiler şüphesiz arkadaşlarımızdır. Dolayısıyla hayatimizde farklı bir yer kaplarlar. Onlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini, aramızdaki hakları ve kimle arkadaşlık yapmamız gerektiğini yine Kuran ve Sünnetten öğreniriz.

Devamı için »