Home / News / YAZILAR / Kavram

Kavram

Siyasi Fikirler – Giriş

islam devleti default

Abdulkadim Zellum, Siyasî Fikirler GİRİŞ: Siyaset ümmetin iç ve dış işlerini gütmektir. Bu hem devlet hem ümmet tarafından gerçekleşir. Devlet, bu siyaseti direk ve pratikte yürütür. Ümmet ise devletin yürüttüğü siyaseti hesaba çeker.

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -6

islam devleti default

İSLAM’DA PARTİ Parti; dünyada bu kelimeden anlaşılan ve kelime ile anlatılmak istenen şudur: Parti: Aynı siyasi gaye etrafında birleşenlerin meydana getirdiği kuruluş, fırka, hizbidir. Madem ki, “Parti” kelimesinden anlaşılan budur. Öyle ise, bu kelimeyi Müslümanların alıp kullanmalarında bir sakınca yoktur. Zira bu kelimenin tanımından da anlaşıldığı gibi; bu kelime belli …

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -5

islam devleti default

İSLAM’DA AHLAK VE AHLAKA DAVET İslam, Allah(c.c)’İn Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e indirdiği ve insanın yaratıcısıyla, kendi nefsi ile ve diğer insanlarla münasebetlerini tanzim eden dindir diye tarif edilmiştir. İnsanın yaratıcısıyla münasebetini, inançlara ve ibadetler şamildir. Kendi nefsiyle münasebeti ahlak yiyecek ve giyecek şeylere şamildir Diğer insan oğullarıyla münasebeti de muamelat ve …

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -4

islam devleti default

AŞIRI DİNCİLİK (RADİKALCILIK) VE ILIMLILIK Resulullah (S.A.V.) buyurdular ki: “Allah, hudutları belirledi, onları aşmayın. Farzları belirledi, onları terk etmeyin. Haramları belirledi, onları işlemeyin.” Bu günlerde; idareciler, düşünürler ve iletişim araçları (basın) “radikalcilik”, “radikal Müslümanlar” ve “ılımlılık”, “ılımlı Müslümanlar” tabirlerini; İslâmî Hareketler, İslâmî fikirler özellikle İslâm’ın siyasî fikirleri hakkındaki konuşmaları esnasında, …

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -3

islam devleti default

HADARET-MEDENİYET Hadaret ve medeniyet arasında fark vardır. Hadaret, hayat hakkındaki mefhumların yekünüdür; medeniyet ise, hayat işlerinde kullanılan mahsus şeylerin maddi şekilleridir. Hadaret hayat görüşüne göre özel, halbuki medeniyet özel ve genel olur. Hadaratten doğan medeni şekiller heykeller gibi özel olurlar. İlimden, onun inkişafından, sanattan ve onun yükselişinden doğan medeni şekiller …

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -2

islam devleti default

CUMHURİYET/ REPUBLİK, KRALİYET Cumhuriyet(republik). Bu kelime ile; dünya kamuoyunda anlaşılan ya da anlatılmak istenilen şudur. Cumhuriyet(republik): Halk idaresi demektir. Yani halkın çoğunluğunun görüşünün, arzusunun hakim(egemen) olduğu yönetim şekli. Yani hem teşride(kanun çıkartmada), hem kanun ve nizamların uygulanmasında hem de yöneticilerin iş başına gelmesi ve görevden alınmasında; halkın çoğunluğunun görüşünün hakim …

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -1

KELİME ve MEFHUMLARIN ÖNEMİ Muhakkak ki, insanların birbirleriyle anlaşmaları ve ilişkiler kurabilmelerini sağlayan en önemli faktörlerden birisi dildir (lisandır). Onun için dil: Anlaşma maksadıyla kullanılan işaretler ve sesler sistemidir. Şeklinde tarif edilmiştir. Kelime ve mefhumların bu işaret ve sesler sistemi içindeki yerleri çok önemlidir. İnsanlar genellikle düşüncelerini, duygularını ve arzularını …

Devamı için »

Devlet Adamı

islam devleti default

İnsanların çoğu Devlet adamını idareci veya devlette hükmetme işlerini doğrudan doğruya yöneten kimse sanmaktadırlar. Devlet başkanı, bakanlar ve buna benzeyenlere bu vasfı vermekte ve bunlardan başkasının devlet adamı vasfına sahip olmadıklarını kabul etmektedirler. İnsanları devlet adamı ve vatandaş olarak iki sınıfa ayırmakta ve devlette bütün memurları ve müstahdemleri ikinci sınıfta …

Devamı için »