Home / News / YAZARLAR / Necati Erdem (sayfa 2)

Necati Erdem

İSLÂMOFOBİ

islam devleti default

Bu kelime 1991 yılında sıkça kullanılmış olup 11 Eylül saldırılarıyla gündeme getirilmiştir. Bugün İslamofobi dendiğinde hem İslam dinini tanımaktan ve öğrenmekten kaynaklanan bir korku, hem de bu korkuya dayanarak Müslümanlara karşı ayrımcılık ve düşmanlık yapılmasının meşru görülmesi anlaşılmaktadır.

Devamı için »

ZAMANIN GENÇLİĞİ

islam devleti default

İçinde yaşadığımız hayat genel anlamda dünyanın özelde de Müslümanların manzarasını bize göstermektedir. Birçok insan kimlik ve kişiliğini, içinde bulunduğu toplumdan almaktadır. Toplum içerisinde cereyan eden alakalar hangi esas üzerine ise o toplumda bulunan insanda o esastan ister istemez etkilenmektedir.

Devamı için »

İSTİKBAL İSLAMINDIR

islam devleti default

İSTİKBAL İSLAMINDIR UMUTSUZLUĞA YER YOK, ZİRA YARINLAR BİZİMDİR!  Evet, istikbal İslâm’ındır. Bu belki yarın belki de yarından da yakındır. Hakikat bu olmasına rağmen ne yazık ki bilhassa günümüzde, Müslümanların çoğunda gelecekte bir ümit kesiş hâli hâkimdir. İslâm’ın bir daha hâkim olamayacağı, Müslümanların bir daha kalkınıp izzet bulamayacakları gibi ümitsizlik tohumları …

Devamı için »

Çok kültürlülük

islam devleti default

Çok kültürlülük  Necati ERDEM   Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan çok kültürlülük, çoğu ülke politikaları açısından dışarıdan bakıldığında şeffaf bir alan, cazip bir ilgi odağı gösterilmekte iken, içeride karşı karşıya kalındığında çözülmesi gereken bir sorun olarak ele alınmaktadır.   Çok kültürlülük; söylem ve eylemleri ilk olarak Fransızlar ve Anglosaksonlardan oluşan Kanada’da …

Devamı için »

ŞAM DİYARINDAN YÜKSELDİ O ŞEREFLİ HAKK KIYAMI

islam devleti default

ŞAM DİYARINDAN YÜKSELDİ O ŞEREFLİ HAKK KIYAMI   Şam diyarından yükseldi O şerefli hakk kıyamı Allah için feda ediliyor zulme karşı küfre karşı canları Dayanılmaz işkenceleri görüyor ama katlanıyor vücutları Şebbihalarca akıtılıyor acımasızca şehidimin oluk oluk kanları Ama nafile! Bu yola baş koymuş o şerefli ümmetin şerefli evlatları

Devamı için »