Home / News / OKUYUCUDAN (sayfa 10)

OKUYUCUDAN

Vahim Durum Yalnızca Ümmet’tir.

islam devleti default

Vahim Durum Yalnızca Ümmet’tir. BismillahirRahmanirRahim “Hem size ne oluyor ki, Allah yolunda: “Ey Rabbimiz! bizleri bu halkı zâlim olan memleketten çıkar, tarafından bizi iyi idare edecek bir sahip ve bize katından bir kurtarıcı gönder” diye yalvarıp duran zayıf ve zavallı erkekler, kadınlar ve çocukların kurtarılması uğrunda savaşa çıkmıyorsunuz?”(Nisâ/75)

Devamı için »

YAKINDA GÜNEŞ YİNE DOĞACAK İNŞAALLAH.

islam devleti default

YAKINDA  GÜNEŞ YİNE  DOĞACAK   İNŞAALLAH.   “Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek isterler. İnkarcılar ne kadar istemeseler de, Allah nurunu, dinini tamamlayacaktır.” (Saff 8) Ne Doğudan ne batıdan yine Ortadoğu’dan doğuyor güneş… bir zamanlar 23 milyon kilometre kareye hükmeden, 1920’de yok ettik, kurtulduk dedikleri çınar (hilafet) 1953’ten sonra Ortadoğu’da yeşermeye başladı.

Devamı için »

Müslümanların en güçlü silahı; cesaret.

islam devleti default

Müslümanların en güçlü silahı; cesaret. Hz. Ali şöyle buyuruyor: “Peygamber kadar düşmana yaklaşan bir kimse bulunamazdı. Birçok kez, savaş kızışıp, başımız dara düşünce Hz. Peygambere sığınırdık.” Bir kölenin oğlu olan Abdullah b. Mes’ud Kur’an’ı açıktan okuması üzerine kafirler tarafından dövüldü. Fakat zayıf bedenine karşılık büyük cesareti olan sahabe şöyle dedi: …

Devamı için »

İÇİ BOŞALTILAN KAVRAMLARDAN; “İFFET”

islam devleti default

İÇİ BOŞALTILAN KAVRAMLARDAN; “İFFET” İnanış ve yaşayışların birbirinden farklı boyutlara taşındığı, kavramların yerlerinden oynatıldığı bir döneme şahitlik ediyoruz. Geleneklerimiz var bizim, İslam’dan kopartılan… Temelini dinimizin attığı öğretilerin alanını daraltan… Bu tahrifatın en çarpıcı örneklerinden biri hiç şüphesiz “iffet algısıdır. İslam’da adına “iffet” denilen, gelenekte ise adının “namus” olduğu bu kavram; …

Devamı için »

Ne Aşırılık Ne de İdealisttik, Yaratılışa Uygunluk

islam devleti default

Ne Aşırılık Ne de İdealisttik, Yaratılışa Uygunluk   İslam insanın ruhi ve bedeni gereksinimlerini kabul eder. Tüm eğilimlerini göz önünde bulundurup bunlar arasında ahenk ve uyumluluğu sağlayarak onu insani bir değerlendirmeye tabi tutar. İslam insana komünizm ve diğer materyalist düşünce akımlarında olduğu gibi maddi yapısından, bedeni arzularından öteye geçmeyen ‘’sırf …

Devamı için »

“Hakikat”tanBer Taraf Toplum…

islam devleti default

BismillahirRahmanirRahim “Hakikat”tanBer Taraf Toplum… “De ki; “İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız. Allah’ın şanı yücedir. Ben, Allah’a ortak koşanlardandeğilim.”  (Yusuf 108) Ümmetin durumu değişime arz ve muhtaç olduğuiçin, İslam ideolojisi üzerine kurulu olan iş bu siyasi kitle ile ortak hareket ederek değişim harekâtınınbaşlatılması kaçınılmazolmuştur. Toplumsal …

Devamı için »

PANSUMAN DEĞİL KÖKLÜ DEVRİM…

islam devleti default

  PANSUMAN DEĞİL KÖKLÜ DEVRİM…   İslam’ın özelliklerinden biri de İslam’ın köklü, devrimci bir metod oluşudur. Kısmi ve yarım çözümleri reddeder. Cahiliyeyle bir arada yaşamayı caiz görmez ve pansuman tedbirleri asla kabul etmez. İslam, nübüvvet döneminde tüm Müslümanlarla pazarlığa oturma, onları yavaş yavaş bazı çözümleri kabule yahut hakkın bir kısmından …

Devamı için »

İnsanın dünü, bugünü, yarını ve büyük imtihanı…

islam devleti default

İnsanın dünü, bugünü, yarını ve büyük imtihanı… İnsan: Sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlıdır. Şüphesiz insan yaratılmış en müthiş varlıktır. İnsanı Allah (cc) yaratmıştır. “Andolsun, biz insanı, süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o nutfeyi …

Devamı için »

Uluslararası ticaret ve İslami davet

islam devleti default

Uluslararası ticaret ve İslami davet MEHMET ESEN … Kâbe-i Şerifin Mekke’de bulunması nedeniyle, Allah (c.c.) bu beldeyi emin kılmıştır. Bu beldenin emin olması, Hint, Habeşistan, Yemen ve Şam ticaret yolu üzerinde olması ve aynı zamanda Mekke’nin tarıma elverişli bir belde olmaması nedeniyle, Mekke ahalisinin ticaret ile uğraşmasına neden olmuştur.

Devamı için »

KİMİLERİ HALA HAYATI BATININ TAKTIĞI AT GÖZLÜĞÜ İLE GÖRMEK İSTİYOR.

islam devleti default

KİMİLERİ HALA HAYATI BATININ TAKTIĞI AT GÖZLÜĞÜ İLE GÖRMEK İSTİYOR. Hatice Sebat  “Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın …

Devamı için »