Home / News / HABER / İSLAMİ BELDELER / Tutuklu Uygur Kardeşlerimizden mektup
islam devleti default

Tutuklu Uygur Kardeşlerimizden mektup

Doğu Türkistan’daki Çin işgal yönetiminin baskı,zulüm,etnik asimilasyon dini ve ırkı soykırım uygulamalarından kaçarak Tayland’a sığının ve 3 yıldır haksız ve hukuksuz olarak Hapishane’de tutulan 70 Müslüman Uygur Kardeşlerimiz 2 sayfalık ve Uygur Türkçesi ile kaleme aldıkları bir mektubu Türkiye’ye göndermiştir.

Mektupta 70 Uygur  kendilerinin serbest bırakılması ve üçüncü bir ülkeye gitmelerine izin verilinceye kadar açlık grevi ilan ettiklerini belirtiyorlar. Türkiye, diğer ülkelerden kendilerinin serbest bırakılmaları konusunda yardımcı olmalarını talep ediyorlar.Bizlere ilettikleri mektubun aslı ile Türkiye Türkçesine aktarımını aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

Tutuklu Bu Uygur Kardeşlerimizin sesine ve feryadına lütfen kulak veriniz !

 

Uygur Haber ve Araştırma Merkezi (UYHAM)

                       TÜM İNSANLIĞA MÜRACAATIMIZDIR.

ÖZGÜRLÜK İÇİN AÇLIK GREVİ BAŞLATIYORUZ

Bizler Komünist Çin işgalindeki ana yurdumuz Doğu Türkistan’daki Çin baskı,zulüm, dini.etnik asimilasyon ve ırkı soykırım uygulamalarından canımızı kurtarmak için Tayland’a iltica eden Müslüman Uygurlarız. 3 yıldır,Tayland hapisihanelerinde tutuklu olarak bulunuyoruz.
08 Temmuz 2015 tarihinde bizim gibi tutuklu 140 Uygur Kardeşimiz Tayland yönetimi tarafından zorla Çin’e teslim edildi.Onların iade edilmemesi için Türkiye,başta olmak üzere bir çok ülke ve uluslar arası kurum ve kuruluşların müracaatları Tayland yönetimi tarafından dikkate alınmadı.Ülkemizi işgal eden ve bizlere baskı,zulum ve işkenceler, dini ve ırkı soykırımlar uygulayan Çin’den kendimizin ve ailelerimizin canlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldık.
Bizler ülkemiziden kaçarak, gasbedilen özgürlüğümüzü ve insani haklarımıza tekrar kavuşmak amacı  taşıyor idik.
Bizi halen Tayland Hapishanesinde zorla hukuksuz olarak tutulan 70 Müslüman Uygur tutukluyuz.
Tayland yönetimi bizim 3.bir ülkeye gitmemizi kabul etmediği gibi bizi de serbest bırakmamaktadır. Bizlersuçu işlemiş inisanlar asla değiliz.

Bizim Hapishane’de tutulmamız haksız ve hukuksuzdur.

Çin’e zorla teslim edilen 140 Kardeşlerimizin iade yıl dönümü yaklaşırken,Tayland yönetimi ile  Hapishane otoritelerinin bize karşı davranışları ve tutumu değişmeye ve sertleşmeye başladı. Bu nedenle bizlerin de geçen yıl zorla iade edilen Kardeşlerimiz gibi Çin’e iade edilmemizden ciddi olarak endişe etmekteyiz.
Tayland Hükümeti bizleri insan olarak görmemekte ve  davranmamakatadır. Bize karşı hiç te insanı olmayan tutum ve davranaışlar sergilemektedir.
Tayland, birlikte iltica ettiğimiz ailelerimizden bizleri ayırdılar. Anne-Baba,eş ve çocuklarımızdan koparıldık ve ayrı ayrı hapishanelere konulmuş durumdayız.
Günümüzde ülkelerindeki baskı,zulm ve iç savaşlardan kaçan bizim gibi sığınmacılara  diğer ülkelerin kucak açtıklarını  ve bu mültecilere insanı olarak yaklaşarak yardımcı olduklarına şahit oluyoruz.
Ancak,bize şu anda yardımcı olan  veya olacak bir ülke bulunmamaktadır.

Ey İnsanlık  !
Biz Tayland Hapishanesinde   çile dolduran  biz Müslüman Uygurlar size göre İnsan değilmiyiz ?
Niçin bizlere yardım etmiyorsunuz ?
Sizler  dünya ülkeleri !

Sizler Zulüm devleti Çin’den bu kadar mi çok çekiniyor ve korkuyorsunuz ?
Sizlerin Çin’in baskı ve zulmü hakkında yeterli bilgilere sahipi olduğunu biliyoruz  !
İnsanlığın ortak değerleri ve demokrasi,  Çin Komünistlerinin yasalarından ve insanlığa aykırı değerlerinden daha mi değersiz ?
Yaklaşık 2 Yıldan beri Tayland’in Hapeshanelerinde tutulmakta olan biz Müslüman Uygurlar  bu  sebepler yüzünden kaldığımız Hapeshanede bugünden itibaren açlık grevine başlamış bulunuyoruz !

Bizler bu eylemlerimizle kendimizin her zamankinden daha  fazla ve istekli bir şekilde özgürlüğümüze  ne kadar bağlı ve  teşna olduğumuzu sizlere kanıtlamak istiyoruz.
Bizler özgürlüğümüze sahip olabilmemiz için serbest bırakılmamızı ve bizi kabul edecek bir üçüncü ülkenin özgür vatandaşları olarak onurlu bir şekilde yaşamak istiyoruz.
Eğer,bizler de geçen yıl Tayland yönetimi tarafından zorla Çin’e iade edilen Kardeşlerimiz gibi zorla iade edildiğimiz taktirde,bizim can güvenliğimiz ciddi şekilde tehlike altına girmiş olacaktır.
Çin bizlere maddi, manevi ve psikolojik olarak  her türlü baskı, zulüm ve işkenceleri uygulayacakları muhakkaktır.
Bizler sesimizi Tayland hükümeti başta olmak üzere uluslar arası topluma,insanlık onuru ve değerlerine bağlı ve bu değerleri öncelikli olarak gören ve savunan ülkelere,BM.Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve uluslar arası insan hakları ve hukuk teşkilatlarına sesleniyoruz ;
Bizler açlık grevi ilan etmiş bulunuyoruz !
Açlık grevimiz bizim serbest bırakılmamız ve üçüncü bir ülkeye gitmemize izin verileyinceye kadar devam edecektir.
Bu taleplerimiz yerine gelmediği takdirde hiçbir şekilde  yemek yemiyecğiz ve su içmeyeceğiz !

Taleplerimiz kabul edilinceye kadar hayatlarımız son bulana kadar  açlık grevimizi  sürdüreceğiz.
Tayland yönetiminden bizleri bir an önce serbest bırakmalarını istiyoruz.
Türkiye başta  diğer  dünya ülkelerden bize yardım etmelerini talep ediyoruz.
Bizler,açlık grevini serbest bırakılmamız ve 3,bir ülke’ye izin verilinceye kadar devam ettireceğimizi kamu oyunun bilgisine sunuyoruz.
Lütfen bizlere yardım ediniz.

Tayland Hapishanelerinde Tutuklu 70 Müslüman Uygur

Uyghurnet/UYHAM

Ayrıca...

Çin’in toplama kampları nedeniyle Doğu Türkistan nüfusu hızla azalıyor

Avustralya’da yayın yapan Mercatornet’in hazırladığı rapora göre, ülkedeki Uygur nüfusu, bu kampların kurulduğu 2017’den bu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir