Home / News / HİZB-UT TAHRİR / BASIN AÇIKLAMALARI / “Uluslararası Kampanya: “Hilafet ve Eğitim: Altın Çağın İhyası”

“Uluslararası Kampanya: “Hilafet ve Eğitim: Altın Çağın İhyası”

Hizb-ut Tahrir / Merkezi Medya Bürosu Kadın Kolları olarak biz, 16 Şubat’ta Hilafet ve Eğitim: Altın Çağın İhyasıbaşlıklı önemli bir küresel kampanya başlattık. Kampanya, 11 Mart’ta Endonezya’nın başkenti Jakarta’da düzenlenecek ve dünyanın çeşitli ülkelerinden konuşmacıların katılacağı Uluslararası Kadınlar Konferansı ile son bulacak.

İslam dünyası şu an önemli oranda “Eğitim Krizi” yaşıyor. Kaliteli okullar, kolejler, üniversiteler ve diğer eğitim olanakları standartların oldukça altında. Bölgede okuma yazma bilmeyenlerin oranı had safhada. Bölge, eğitim yoksulu, öğretmenler ödenek yoksunu. Yetersiz öğretim yöntemleri egemen. Kapsamlı İslami eğitim sıfırken boğucu dini bilgiler açıdan oldukça zengin. Araştırma ve uzmanlık fırsatları yetersiz. Ayrıca veliler ve öğrenciler, iyi bir eğitim düzeyine erişmek için büyük finansal zorluklarla karşı karşıyalar. Tüm bunlar, Müslüman gelecek nesillerin eğitim arzusunu kırdığı için Batıya önemli ölçüde beyin göçü olmuştur. İslam dünyasının gelişme ve durgunluk sürecine katkıda bulunmuştur. Bu Eğitim Krizi’nin nedeni, Hilafetin yıkılmasından bu yana 90 yıldır sömürge merkezli eğitim sistemlerinin İslam dünyasına empoze edilmiş olmasıdır. Batı tabanlı bu eğitim sistemlerinin amacı, ümmetin eğitim arzusunu gidermek ya da toplumların akademik standartlarını yükseltmek veya Müslüman topraklarda ilerleme ve gelişme sağlamak değildir. Aksine gelecek Müslüman nesillere laik liberal kültürü aşılamak, yaymak ve korumak için sömürgeciler tarafından kullanılan sadece bir araçtır. Aynı zamanda bu eğitim sisteminde İslami öğretim kısıtlanıp laikleştirilmektedir. Sömürgecilerin amacı, Müslüman gençliğin zihnini kolonize etmek, bölgedeki sömürgeci hedeflerine erişmek ve onları Batı kültürü ve sisteminin kölesi yapmaktır. İslam dünyasındaki Batı destekli laik liderler, ardışık nesillere bu gerici eğitim sistemini uygulanmaya devam etmektedir. Eğitimi geliştirme kisvesi altında da laik reformlar yapılmaktadır. İslam dünyasındaki eğitim müfredatı, bağımsız vizyon yoksunudur. Bu yüzden halkın eğitim ihtiyaçlarına içtenlikle hizmet etmemekte ve ülkelerinin kalkınmasına hiçbir katkıda bulunmamaktadır. İslam dünyasındaki eğitim sistemlerini laikleştirme ajandası son yıllarda tavan yapmıştır. Tüm bunlar yanı sıra kusurlu kapitalist sistem ve politikalar nedeniyle yıllardır organizasyon fukaralığı ve eğitim yatırımı yoksulluğu çekilmiş ve vizyonsuz rejimler de eğitime hak ettiği önemi vermediği için “Eğitim Krizi” iyice derinleşmiştir.

İslam’ın belirlediği şekilde bilgi elde edilmesi ve yayılmasına önem veren ve destek olan İslami Hilafet altında bir zamanlar topraklarımız dünyanın öğrenim merkeziydi. Mükemmel akademik eğitim kurumları, dünya genelinde en iyi akademisyen ve düşünürlerin dikkatini çekmiş, binlerce öğrenciye birinci sınıf eğitim sağlamış, bolca akademisyen ve bilim adamı yetiştirmiştir. Bir dönem büyük yenilik ve keşiflere imza atmıştır. Dünyanın süper gücü olacak şanlı bir uygarlık yaratmıştır. Bu yüzden İslami Hilafeti, doğruluk ve adalet yönetimini Müslüman topraklara tekrar geri getirmek için çok çalışmalıyız. Hilafet, sadece Müslüman ülkeler için değil, aynı zamanda diğer ülkeler için de eğitim meşalesi olacaktır. Bu nedenle bu kampanya ve konferansta, Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması yoluyla gelişim ve eğitimin altın çağını tekrar ihya etmek için Müslümanlara küresel bir çağrıda bulunulacaktır. Ayrıca Hilafetin eğitim politikası ve birinci sınıf eğitim sistemiyle ilgili de bir vizyon sunulacaktır. Bu birinci eğitim sistemi, örnek İslami şahsiyetlerle yeni bir Müslüman gençlik yaratacak, hem erkek hem de kadınların eğitim isteklerini karşılayacak, irfan sahibi altın bir nesil yetiştirecek, inovasyon, bilimsel teknoloji ve gelişim sanayi alanında dünyaya önderlik edecek muhteşem bir uygarlık icat edecektir. Kampanya ve konferansta ayrıca İslam dünyasındaki eğitim sistemini laikleştirmek için belirlenen mevcut yoğun gündem ve bölgedeki eğitim krizinin nedenleri gözler önüne serilecektir. Yanı sıra Hilafetin yokluğunda Müslüman çocuklara verilecek İslami Eğitim rehberi de sunacaktır. Kampanyanın video linki: [https://youtu.be/01bdQFcSVmo] Kampanya şu linkten de takip edilebilir: www.hizb-ut-tahrir.info/tr ve Facebook sayfası: www.facebook.com/WomenandShariah.

Dr. Nesrin Nevaz
حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Bürosu Kadın Kolları Direktörü

http://www.hizb-ut-tahrir.info/tr/index.php/basin-a%C3%A7iklamalari/8493.html

Ayrıca...

Tutuklamalar İle Ne Bizi Korkutabilirsiniz Ne de Hilafeti Engelleyebilirsiniz

22 Eylül 2020 Salı günü Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 14 Hizb-ut Tahrir mensubu …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir