Home / News / HİZB-UT TAHRİR / BASIN AÇIKLAMALARI / Hilafet Yalan ve Sahte Vaatler İle Değil Ancak Dosdoğru İslami Siyasi Bir Liderlik İle Kurulabilir

Hilafet Yalan ve Sahte Vaatler İle Değil Ancak Dosdoğru İslami Siyasi Bir Liderlik İle Kurulabilir

Hilafet Yalan ve Sahte Vaatler İle Değil

Ancak Dosdoğru İslami Siyasi Bir Liderlik İle Kurulabilir

Hicri 28 Recep 1342/Miladi 3 Mart 1924’te İngiltere liderliğindeki kâfirler ve onlara hizmet eden Arap ve Türk hainlerin işbirliğiyle Hilâfet ilga edildi. Ankara’daki 1. Meclis, Hilâfetin kaldırılma kararını korku dolu bir atmosferde zorla aldı. İşte bugün, o elem ve acı dolu günün 96. hicri yıldönümüdür. O gün, ümmetin kalkanının kırıldığı, İslami hükümlerin hayatımızdan uzaklaştırıldığı kara bir gündür.

Müslümanlar o günden sonra eski güçlerine bir daha kavuşamadılar! Sahip oldukları izzet, itibar ve heybete bir daha ulaşamadılar! O günden sonra huzur ve güveni hiç bulamadık! Çünkü Osmanlı Hilafet Devleti yıkıldıktan sonra elliden fazla devletçiğe bölündük ve parçalandık. Hilafet varken beşerin Rabbinin koyduğu hükümler anayasamız idi. Hilafetten sonra ise beşeriyetten nasibini almamış Batılı ecnebilerin kanunları anayasamız oldu. İslam’ın yerini laiklik, Hilafet’in yerini ise Cumhuriyet ve demokrasi aldı.

Bu nedenle İslam Ümmeti için hicri 28 Recep el-muvafık miladi 3 Mart tarihi bedbaht bir gündür. O gün unutulmaması ve hafızalardan çıkarılmaması gereken bir gündür. Zira “neden bu haldeyiz?”, “neden Müslümanlar olarak bir birliktelik oluşturamıyoruz?”, “neden işgaller, savaşlar ve katliamlar sadece İslam topraklarında oluyor?” , “neden çocuklarımıza ve İslam’ın kutsallarına yapılan vahşi saldırılara karşı yöneticilerimiz gerektiği şekilde cevap veremiyor?” gibi pek çok soruya o günden sonra muhatap olduk! Bölünmüşlüğümüz ve parçalanmışlığımız, kaybettiğimiz değerler ve yitirdiğimiz her şey unutturulmaya çalışılan işte o günden sonra başladı!

Bu hakikatin idrakinde olan Hizb-ut Tahrir; kaybettiklerimizi yeniden kazanmak, yitirdiklerimize bir an evvel kavuşmak ve unutturulmaya çalışılanları hatırlatmak için Hilafet’in ilga edildiği o tarihi bir kez daha anımsatıyor. Dünyanın her köşesinde Hilafet’in ilgasının hicri yıldönümü münasebetiyle faaliyetler düzenliyor. Hilafet’in yeniden inşası için çalışıyor ve Müslümanların tüm sorunlarının yegâne sahih çözümü olarak onu yani Hilafet’i gösteriyor.

Bu sahih çözüm için yapılan hummalı çalışmalardan rahatsız olan sömürgeciler ve işbirlikçi rejimler ise, Hizb-ut Tahrir’in faaliyetlerini yasaklamaya, çalışmasını durdurmaya ve gençlerini her türlü zulüm ile sindirmeye çalışıyorlar. Çünkü Hizb-ut Tahrir, Allah’tan başka hiçbir gücün önünde eğilmeden dimdik ayakta durdu! Fikirlerinden ve metodundan asla taviz vermedi! Yeise kapılmış İslam Ümmetine Hilafet’in yeniden kurulabileceğine dair umut verdi. Müslümanlara asla yalan söylemedi, onları asla aldatıp kandırmadı ve hiçbir zaman kandırılmadı!

Ey Müslümanlar! Bizim topraklarımız uzun yıllar Hilafete başkentlik yaptı. Bir asır öncesine kadar dünya payitahttan yönetiliyordu. İslam’ın emin bekçileri, mazlumların umudu, korucusu ve hamisi bizler idik. Lakin Hilafet’in ilgasından sonra mazlum olduk! Şimdi ise bırakın mazlumlara bir umut olmayı, yöneticilerimiz o zalimler ile işbirliği yapar oldular! Müslümanlara yönelik zulüm ve katliamlarda üslerimizi kâfirlere açarak onlara ortak oldular! Amerika’nın çıkarları için çalışmayı ve İslam düşmanı Trump ile önemli işler yapmayı lütuf saydılar! Ancak onlar her ne yaparlarsa yapsınlar, özlem duyduğumuz o günler Hilafet ile tekrar geri gelecektir. Çünkü Hilafet, Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın vaadi, Rasulullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi ve ecdadımızdan bize yadigârdır. Hilafet boş sloganlar, yalan ve sahte vaatler, demokratik yöntemler ile değil, dosdoğru İslami siyasi bir liderlik ile yeniden kurulabilir. İşte o liderlik ise Hizb-ut Tahrir’dir.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Türkiye Vilâyeti
Medya Bürosu

www.hizb-turkiye.com
bilgi [@] hizb-turkiye.org

H. 28 Receb 1438
M. 25 Nisan 2017

Ayrıca...

Tutuklamalar İle Ne Bizi Korkutabilirsiniz Ne de Hilafeti Engelleyebilirsiniz

22 Eylül 2020 Salı günü Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 14 Hizb-ut Tahrir mensubu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir