Home / News / OKUYUCUDAN (sayfa 5)

OKUYUCUDAN

KÜLTÜRLENME SÜRECİNDE DUYGUNUN YERİ ve ÖNEMİ

islam devleti default

  ABDULMETİN İNALPOLAT 6. Bölüm   Görülüyor ki, yüce dinimizde Müslüman’ın din kardeşine Allah rızası için bağlılığı, sevgisi ve güveni de, ihlâsında îzahını buluyor.  Halid bin Velid  akşam Müslüman oldu, sabah kılıcı beline bağladı ve ona; “Çık Halid!” dedi. Çıkış o çıkış! Abdullah ibni Amr yani, Amr ibni’l As Müslüman …

Devamı için »

KÜLTÜRLENME SÜRECİNDE DUYGUNUN YERİ ve ÖNEMİ

islam devleti default

  KÜLTÜRLENME SÜRECİNDE DUYGUNUN YERİ ve ÖNEMİ ABDULMETİN İNALPOLAT 5. Bölüm Bu değerli izahatlar iman hakikatine ulaşmada bizlere ışık tutmuş, dikkat ediniz bu bağlamda düşünce ve hissiyat uyumu -nefsiyetin billurlaşmış hali- İslami şahsiyetlerin ulaşacağı son seviye ve  yaratıcıya olan kulluğun son ifade şeklidir. Duygu insanı tamamlayan nefsiyetin seviyesini- kalitesini  gösteren …

Devamı için »

KÜLTÜRLENME SÜRECİNDE DUYGUNUN YERİ ve ÖNEMİ

islam devleti default

  KÜLTÜRLENME SÜRECİNDE DUYGUNUN YERİ   ve  ÖNEMİ ABDULMETİN İNALPOLAT 4. Bölüm İşte, psikiyatristlerin -sosyal bilimcilerin-, düşünürlerin, bilhassa insanlığın ve yön verenlerin bilmesi gereken hakikat şudur ki;  kişi fikir ve duygu uyumunu yakalayamadığı sürece ferdi mutluluğu elde edemeyecektir. Özellikle bilinmesi gereken şu husustur; herhangi bir uzvun verdiği rahatsızlıktan dolayı kişi operasyon olabilir, …

Devamı için »

Kültürlenme sürecinde duygunun yeri ve önemi 3

islam devleti default

    ABDULMETİN İNALPOLAT 3. Bölüm İnsanlar fikirleriyle tanınır, duygularıyla da anlaşılır. Tartışma üslubunu bilmeyen kırıcı kimseler gönül dağında hiçbir yere tutunamazlar. Duyguları kazanamayan kimseler akıl hocalığı yapmasınlar. Önce eğri kalplerini düzeltsinler. Çünkü kalp kalbe karşıdır. Ardniyetsiz, temiz duygularla hiç kimseyi küçük görmeden, muhatabımıza değer vererek diyaloğumuz muhabbet havasında yerini …

Devamı için »

Kültürlenme sürecinde duygunun yeri ve önemi 2

islam devleti default

ABDULMETİN İNALPOLAT 2. Bölüm Hakikat şudur ki; duygu olmadan insan harekete geçemez, herhangi bir konuda çalışamaz, hiçbir şeyi heves  edinemez. Hevasını hakikate yönlendirmeden rızayı ilahiye kavuşamaz. Zaten bir Müslümanın mutluluk anlayışı yüce Allah’ı razı etmektir. Şimdi burada tefekküre  ihtiyacımız var. Şer’i hükümler bilindiği üzere kulların fiillerine ilişkin Şar’iin hitabıdır. Hz. …

Devamı için »

Kültürlenme sürecinde duygunun yeri ve önemi

islam devleti default

Kültürlenme sürecinde duygunun yeri ve önemi ABDULMETİN İNALPOLAT Bölüm Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam O’nun Resulüne, ehline, ashabına ve kıyamet gününe kadar O’na tabi olanların üzerine olsun. Konu başlığından da anlaşılacağı gibi vakası gereği  günümüzün  sorunlarına  kılavuzluk edecek  bilhassa insanın  mekanik  bir model  haline gelmesine eşlik …

Devamı için »