Home / News / YAZARLAR / Tahir Şanlı (sayfa 3)

Tahir Şanlı

İsyanda ve günahta derinleşenler.

islam devleti default

İnsanlar arasında ilimde derinleşenler olduğu gibi isyanda da derinleşenler her dönem mutlaka olmuştur. İslami hayattan uzaklaştıktan sonra bakış açısı, hayat ölçüsü kapitalizme dönüştükten sonra isyanın önü daha çok açılmıştır. Bununla da kalmayıp kapitalizme şöyle veya böyle uyan birçok şahsın isyanda ve küfründe ileri gidip bu konuda artık çok rahat hareket …

Devamı için »

“Klasik din” ne anlama geliyor?!

islam devleti default

Ne zaman dünyada güncel bir olay meydana gelse akabinde yaşanan hararetli tartışmalar her kesimi etkisi altına alır. Batıda veya batı değerlerine saldırı söz konusu olduğunda siyasiler dahil her kesimde bir hareketlilik meydana gelir. İslam aleminde de bunun yansımaları mutlaka olur. Öyle ki bazı kesimler savunmaya geçer, bazı kesimler yanlarında yer …

Devamı için »

Toplumsal dokunun temel taşlarından birisi de itaattir.

islam devleti default

Toplumsal dokunun temel taşlarından birisi de “itaat”tir. Tahir Şanlı Literatürde toplumun uzun uzun tarifleri yapılır. Ayrıca düşünürlerin, fikir adamlarının toplumun yapısı hakkındaki görüşlerine yer verilir. Bu noktada Takıyyûddin En-Nebhani’de toplum hakkında şunları söylemektedir: “… Buradan toplumun; insan, düşünce, duygu ve nizamlardan müteşekkil olduğu, insanın da hayatta bu fikirler, duygular ve …

Devamı için »

Ey Filistin! Müslüman Ordular Tatile Çıktı!

islam devleti default

Yine kan, yine zulüm, yine yıkım ve yine seyirci konumunda yığınlarca insan… Bu ümmetin hilafet yıkıldıktan sonra süre gelen yaşam tarzı. Ümmet adeta böyle yaşamaya alışmış veyahut ta alıştırılmış. Bir bakıyorsunuz bir çığlık Çeçenistan’dan geliyor, bir bakıyorsunuz Bosna’dan geliyor, bir bakıyorsunuz Afganistan’dan geliyor vs. … Fakat sürekli çığlık ve feryadın …

Devamı için »

İslam Ümmeti Özlemini Çektiği Yöneticisini Arıyor…

islam devleti default

Müslümanlar içerisinde bulundukları olumsuzluklardan kurtulmak için gerçek manada işlerini güdecek yöneticilerini arıyor. Fakat aradan yıllar geçmesine rağmen o özledikleri taşıyan yönetici bir türlü ortaya çıkmış değil. Şunu belirtelim ki; İslam aleminin hiç bir yerinde ümmetin rızası ile veya ümmetin şer’i ölçüler çerçevesinde seçmiş olduğu bir yönetici yoktur. Bu yöneticilerin çeşitli …

Devamı için »

DARBE BU DEVLETİN GENLERİNDE VAR!

islam devleti default

Tahir Şanlı Günlerdir Cemaat-AKP kavgası konuşuluyor, tartışılıyor, çeşitli bakış açısından meseleye yorumlar getiriliyor. Fakat nedense bu devletin gerçek yapısından bahsedilmiyor. Bu devletin kuruluşunda darbe vardır. Değişen dönemlerde sık sık darbe izlerine rastlanır. İlk darbeden kısa özetler şöyledir: “Mustafa Kemal burada hazır bulunuyordu. Onların ittifakla meseleyi redde karar verdiklerini görünce kızarak …

Devamı için »

Bu devletler ne kadar bizden olabilir ve bu karton devletçikler Müslümanları fikren kalkınmaya taşıyabilir mi?

islam devleti default

Tahir Şanlı İslam devleti hilafet 1924’te yıkıldıktan sonra İslam beldelerinde kurulan elli küsur devletin ümmet üzerindeki çarpıcı tesirinin boyutları değişik alanlarda tartışılabilir. Bunların devlet sıfatını taşıyıp taşımadıkları, ümmeti temsil edip etmedikleri, bağımsız devlet olup olmadıkları, yapıları, kimler tarafından kuruldukları, kimlere hizmet ettikleri gibi…

Devamı için »

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile Yüzleşmekten Korkuyor!

islam devleti default

Tahir Şanlı Her şeyi ile kavgalı bir ülke! Halkıyla, kültürü ile tarihi ile coğrafyası ile ekonomisi ile… Geçmişi ile alakaları kopartılmış, kuruluşu tamamen bir muamma olan bir ülke. Yeni bir tarih, yeni bir kültür, yeni bir devlet yapısı ile yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti bütün doğası ile kavgalı bir süreç geçirmektedir.

Devamı için »

ORTADOĞU’NUN İÇİ BOŞALTILIYOR.

islam devleti default

ORTADOĞU’NUN İÇİ BOŞALTILIYOR. Tahir Şanlı Suriye Ortadoğu’nun yeni yol haritasını belirlemede en etkili bir ülke olarak ön plana çıktı. Arap baharı olarak başlayan İslam beldelerindeki ayaklanmalar Suriye’de durması beklenirken bu ilerleyiş farklı bir gelişme ile gidişata damgasını vurdu. Diğer İslam beldelerinde meydana gelen ayaklanmalarda başarı (!) sağlayan batılı ülkeler Suriye’de …

Devamı için »