Home / News / OKUYUCUDAN / Makale / ”Kürt Sorunu ve Çözüm Yolu”
islam devleti default

”Kürt Sorunu ve Çözüm Yolu”

Deniz Özdemir Elli binden fazla ölü, on binden fazla yaralı, ikiyüz binden fazla gözaltı, uyuz ve beş yüz milyar dolar arası mali kayıp. Bunların asıl müsebi Türkiye Cumhuriyetidir, ama sadece Türkiye cumhuriyeti değildir!! Maalesef bu hastalığa kapılan Kürtlerde ҫok zararları olmuştur ve tam bir çıkmazlık halini almıştır.

Bin üҫyüzelli senedir toplumun ve insanların duygularına hakim olan İslam devleti ortadan kaldırıldığında, toplumda İslam fikirleri ve duyguları hiçbir zerresi kalmadığında, insanlarda olan milliyetçilik duyguları başı boş kalarak, zulmü haksızlığı yanlış yollarda aradılar.

İslam nizamı ve duyguları olmayan bir sistem, bu sisteme göre oluşan fikirler, duygular, ırklar ve insanları birbirinden nefret eden bir hale getirdi. Bu hastalık Allah´ı unutturup kendi duygularından kaynaklanan çözümlere başvurdular ve artık öyle bir hal aldı ki ve sadece ҫözümü bir devletlerin olmasında gördüler.

Bu her iki düşünce arasında Müslüman olan da olsa, bir o kadar İslama ve peygambere hakaret eden insanları da bünyesinde barındırmaktadır. Yani sorun sadece ”Kürt ve Türk ”sorunu değildir. İslam’la alakalı hüküm ve akidevi sorunları da vardır. O zaman ilk işimiz olan ”İSLAM” bu konular hakkında ne diyor? Ve kesin olarak İslam’ın araştılması gerekir, İslam bu konu hakkında ne diyor, eğer araştırılmazsa! Hiҫ kimse Türklere ve Kürtlere faydalı olacağını düşünmesin.

Dediğim gibi tamamen ALLAH´I unutturan bu hastalık, kesinlikle insanları huzur ve refaha götürmeyecektir. Her ne kadar demokrasi ve özgürlük adına haklardan bahsetseler de, bu sorunu çözemeyecektir, çünkü demokrasi başlı başına bir sorundur.

Yıllarca bütün ırkları bünyesinde barındıran “İSLAM” bu Kürt ve Türk sorunu çözmeye muktedirdir, Mekke döneminde başlayan tarihimiz Osmanlı devletin son zamanlarına kadar sunduğu ҫözümler veya zülüm gören bir insanı veya halka karşı ırkından dolayı muamele yapmamıştır, aynı keza zulme uğrayan halkta çözümünü İslama göre halletmek istemişlerdir.

Peygamberimiz (sav)’in dizinin dibinde, O’nun terbiyesiyle yetişen Ebu Zer gibi bir büyük sahabe bile kendisiyle kavga ettiği Bilal-i Habeşi’ye öfkeyle “siyah kadının oğlu” diye hakaret etmiş, buna çok üzülen Hz. Bilal durumu Hz. Peygambere aktarmış, O da Ebu Zer’i derhal huzuruna çağırıp “sende hala cahiliyye izleri var ”buyurarak azarlamıştı. Yaptığına bin pişman olan Ebu Zer ise hatasını Bilal-i Habeşi’nin ayak basacağı eşiğe yüzünü koyarak “bu yüze ayağınla basmazsan yüzümü yerden kaldırmayacağım” demiş, Bilali Habeşi’nin ayağa kaldırıp kendisini sevgiyle bağrına basmasıyla gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Bu hadiseye iyi anlamaya çalıştığımız zaman, göreceğiz ki, takva insanları bir arada tutmaya ve Hz. Ebu Zer hatasını anlamış, zenci olan Hz. Bilal´den özür dilemiş.

İslam sistemin ´de hiҫ bir ırka bakılmaksın ordu ve devlet yönetmenliğe Müslüman olmak ve belirli şartlar dışında getirilir, hiҫ bir kimseyi rahatsız dahi etmez. Müslümanlar tarihinde yıllarca sırt sırta savaşmışlardır.

Şanlı komutan Selahaddin Eyyubi: Allah Rasulünün miraca çıktığı Mescid-i Aksa ecnebilerin elinde tutsak iken, Hz. Ömer’in emaneti Kudüs esirken, benden nasıl gülmemi isteyebilirsiniz?” lafı da Müslümanlar için güzel bir derstir.

Şeyh Said´in Cumhuriyetin ilanın ´da sonra şöyle demiştir:  Hilafet kalkmıştır, din tehlikededir, dini kurtarmak lazımdır ve bir hareket başlatmıştır.

Fatih Sultan Mehmet Allah Resullun hadisine nayil olmak iҫin İstanbul’u fethetmiştir.

Ne zaman İslam ümmetin ´de fikri düşüş başlarken: sorunlar zincirine en büyük sorun olan Milliyetçilik kavramı baş göstermiştir. Maalesef bu milliyetçilik kavramı hiҫ bir zaman huzur ve refaha götürmeyecektir.

Allah´ı unutturan bir toplum veya topluluk hiҫ bir zaman gerҫek huzuru bulamayacaktır, bu gün bir topluluk zulme uğramışsa bunu da Allah bize yolu göstermiştir, bu gün Kürt ve Türklerin yanında olmak istiyorsak gerçek refahı ve mutluluğu getirecek “İSLAM´LA” yanlarında olabiliriz.

AKSİ TAKTİRDE HEM DÜNYAYI, VE AHİRETI HEDER ETMİŞ OLURUZ……

 

Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” [Zâriyât- 56]

Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve Peygamberiniz de birdir. Arabın Aceme, [Arap olmayana] Acemin Araba üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir.” [İbni Neccar] 

“Ey insanlar, sizi, bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah indinde en üstününüz, takvada en ileri olanınızdır.” [Hucurat- 13]

Kaçınılmaz ҫözüm Allah´ın ipine sarılmakla olur………

Eğer şeref ve izzet aramak istiyorsak, bilin ki şeref ve izzet Allah ve Resulun yanındadır.

Ayrıca...

bu-ramazan-ayi-hilafetsiz-gecen-son-ramazan-olsun

Bu ramazan ayı hilafetsiz, buruk geçen son ramazan olsun

İslam, hayat dolu bir nizamdır. Onda durgunluk, diğer dinlerdeki gibi kapalılık söz konusu değildir. Hayatın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir