Home / admins (sayfa 371)

admins

YANLIŞ ANLAŞILAN BİR HADİSİN İZAHI

islam devleti default

Soru: Sünen sahipleri şu hadisi nakletmişlerdir: “Sefine (R.A) Nebi (S.A.S)’den naklettiği rivayette O (S.A.S) şöyle buyurmuştur: “Hilafet ümmetimde otuz senedir. Bundan sonra meliklik olacaktır.” Sonra da Sefine sözüne şöyle devam etti: “Bu otuz yıl Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’ye mahsustur. Biz onların dönemini otuz yıl olarak bulduk. (Said dedi …

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -2

islam devleti default

CUMHURİYET/ REPUBLİK, KRALİYET Cumhuriyet(republik). Bu kelime ile; dünya kamuoyunda anlaşılan ya da anlatılmak istenilen şudur. Cumhuriyet(republik): Halk idaresi demektir. Yani halkın çoğunluğunun görüşünün, arzusunun hakim(egemen) olduğu yönetim şekli. Yani hem teşride(kanun çıkartmada), hem kanun ve nizamların uygulanmasında hem de yöneticilerin iş başına gelmesi ve görevden alınmasında; halkın çoğunluğunun görüşünün hakim …

Devamı için »

Suriye meselesi ve yeni gelişmeler

islam devleti default

Ana hatlar: – Ne oldu da birden bire batılı devletlerin insani ve ahlaki duyguları kabardı!! İki buçuk sene boyunca nerede idi bu duygular şimdi mi uyandı?! – Batılı devletler neden kimyasal silahı kullanmayı “kırmızı çizgi” sayıyor? Peki kimyasal silahı “kırmızı çizgi” sayarken feci bir şekilde binlerce ve yüz binlerce Müslüman …

Devamı için »

SÜNNET

islam devleti default

“Sünnet” ve “Hadis” aynı manaya gelir. Sünnetten kasıt; Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den bize ulaşan söz, fiil ve ikrarlardır. Sahabeden mevkufen bize ulaşanlar da sünnetten sayılır. Çünkü Sahabe Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellemile birlikte yaşıyorlar, onun sözlerini dinliyorlar, onun davranışlarına şahid oluyorlar, onu görerek ve işiterek onunla konuşuyorlardı.

Devamı için »

Sünnet de Kur’an Gibi Şer’i Delildir

islam devleti default

Sünnet de Kur’an gibi Şer’î delildir ve Yüce Allah Subhanehû ve Teala’dan gelen bir vahiydir. Sünneti terk edip yalnızca Kur’an’la yetinmek açık küfürdür. Böyle bir görüş İslâm’dan çıkarıcı bir görüştür. Sünnetin Allahu Teâla’dan gelen bir vahiy olduğu Kur’an’ın açık nassı ile sabittir. Allahu Teâla ayette şöyle buyurmaktadır:

Devamı için »

Sünnetle İstidlal/Delil Getirmek

islam devleti default

Sünnetin Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sözleri, fiilleri ve sükutu olduğu ve Kur’an gibi Sünnete tabi olmanın da vacip olduğu bilinmektedir. Ancak elbette ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in bir sözü söylediğinin veya bir fiili yaptığının veya bir söz ve fiil karşısında sükût ettiğinin tespit edilmesi gerekir. Sünnet tespit edildiğinde, gerek Şer’î …

Devamı için »

Suriye’den bir resim gördüm

islam devleti default

Bir resim gördüm Suriye’den. Vahşi hayvanların yapamadığı. Bir resim gördüm oyuncak oynayan çocukların. Oyununu ҫok gören bir resim gördüm.   Bir resim gördüm insanlar kesilmiş. Bir resim gördüm acizlik kokan. Bir resim var orda insanın yapamayacağı.   Bir kahpelik var orda tarihin hiç görmediği. Bir şey daha gördüm resim gibi …

Devamı için »

Çözüm yine Mısır’lılarda

islam devleti default

Mısır’da kısa ömürlü demokrasi deneyimi, ordunun Müslüman Kardeşler iktidarını devirmesiyle filizlenemeden darbe aldı. Ve bu darbede Muhammed Mursi’nin yerine, 2012’de adı seçmen pusulasında bile geçmeyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur getirildi Mısır’daki bu değişime, birçok Batılı ülke ‘darbe’ demekten kaçınırken, en sert tepki geçen yıl Mısır ziyaretinde coşkuyla karşılanan Başbakan …

Devamı için »