Home / admins (sayfa 372)

admins

Hizb-ut Tahrir’e Bir Bakış

Hizb-ut Tahrir hakkındaki bazı sorular, ağızdan ağza dolaşmaktadır. Meselâ; Hizb’i diğer hareketlerden ve partilerden farklı kılan meziyetler nelerdir? Elli yıl boyunca neler başarmıştır? Ve beklentileri nelerdir? Üstlendiği kurtarış vazîfesinin mahiyeti nedir? Küfür milletinin İslâm Dâveti’ne karşı kullandığı tüm güçlerini seferber ederek mahvettiği mevcut koşullar altında, özlemlerini gerçekleştirmek üzere kâim olduğu …

Devamı için »

Atâ Ebu’r Raştâ

  Hizb’in Şimdiki Emîri: Usûl-ul Fıkh Âlimi Atâ Ebu’r Raştâ Hizb-ut Tahrir Mezâlim Dîvânı Başkanı, H. 11 Safer-ul Hayr 1424 el-muvâfık M. 13 Nisan 2003 tarihinde, Usûl Âlimi ve Mühendis Atâ Ebu’r Raştâ’nın [Ebû Yâsîn] Hizb-ut Tahrir’in Emîri olarak seçildiğini îlan etti. Nitekim dâvete verdiği üstün ihtimâmın etkisi, Hizb’in çalışmasını …

Devamı için »

Şeyh AbdulKadîm Zellûm

Hizb’in Liderliğinde Hayırlı Selefin Hayırlı Halefi Şeyh AbdulKadîm Zellûm   O; Büyük Âlim Şeyh AbdulKadîm ibn-u Yûsuf ibn-u AbdulKadîm ibn-u Yûnus ibn-u İbrâhîm’dir. Şeyh Zellûm -râcih görüşe göre- H. 1342 – M. 1924 yılında el-Halîl şehrinde, dîndarlığı ile meşhur ve ma’ruf bir âilede doğmuştur. Babası Rahimehullah, Kur’ân hâfızlarından olup hayatının …

Devamı için »

Artık Ümmetin Şereflilerinin Şam Halkına Yardım Etmek İçin Harekete Geçmelerinin Zamanı Gelmiştir!!

  بسم الله الرحمن الرحيم -Basın Açıklaması- Artık Ümmetin Şereflilerinin Şam Halkına Yardım Etmek İçin Harekete Geçmelerinin Zamanı Gelmiştir!! Artık Özgür Şam Devrimcilerinin, Bu Katilin İşini Bitirmelerinin, Onunla Birlikte Olan Komplocuları Ortadan Kaldırmalarının ve Başta Batı ve Doğu Ülkleri İle Ümmetin Düşmanlarından Gelen Kimyasal Silah Olmak Üzere En Güçlü Silah …

Devamı için »

Allah‘ın yardımı ve nusreti müminlere ne zaman ve nasıl gerçekleşir?

islam devleti default

Bu soru aklımıza ne zaman gelir? Genelde; zulmün, haksızlığın, vahşetin çok şiddetlendiği, yabancı ve yerli kâfirlerin ve zalimlerin Müslümanlara karşı bir olup onları yok etmeye çalıştığı ve Müslümanların kendilerini bu durumda aciz, savunmasız ve yapayalnız hisettikleri ve ümitsizlik gibi bir durum olduğu vakit gelir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: (حَتَّى إِذَا …

Devamı için »

Kelimeler ve Mefhumlar -1

KELİME ve MEFHUMLARIN ÖNEMİ Muhakkak ki, insanların birbirleriyle anlaşmaları ve ilişkiler kurabilmelerini sağlayan en önemli faktörlerden birisi dildir (lisandır). Onun için dil: Anlaşma maksadıyla kullanılan işaretler ve sesler sistemidir. Şeklinde tarif edilmiştir. Kelime ve mefhumların bu işaret ve sesler sistemi içindeki yerleri çok önemlidir. İnsanlar genellikle düşüncelerini, duygularını ve arzularını …

Devamı için »

Devlet Adamı

islam devleti default

İnsanların çoğu Devlet adamını idareci veya devlette hükmetme işlerini doğrudan doğruya yöneten kimse sanmaktadırlar. Devlet başkanı, bakanlar ve buna benzeyenlere bu vasfı vermekte ve bunlardan başkasının devlet adamı vasfına sahip olmadıklarını kabul etmektedirler. İnsanları devlet adamı ve vatandaş olarak iki sınıfa ayırmakta ve devlette bütün memurları ve müstahdemleri ikinci sınıfta …

Devamı için »

“Kur’an’daki Fikri ve Siyasi Hakikatlerin Beyanı” – MUKADDİME

-1- Mukaddime: Müfessir: Esad Mansur Elhamdullah ve Essalatu ve Esselam ala Muhammad ve ala Alihi, Ezvacihi, Eshabihi ve kıyamet gününe kadar onların yolunu izleyenlere de salât ve selam olsun. Kur’an tefsiriyle ilgili iki husus vardır; –Biri ayetleri tefsir etmek ki; buna beyan etmek denilir. Bu ise, Kur’an’ın ayetlerinin lafızlarının taşıdığı manalarını …

Devamı için »

“Kur’an’daki Fikri ve Siyasi Hakikatlerin Beyanı” – İÇİNDEKİLER

islam devleti default

                          İÇİNDEKİLER   KONU                                                                                                   SAYFA   1-Mukaddime                                                                                               2 2-Fatiha Suresi                                                                                            5 3-Besmele                                                                                                    5 4-Allah’a hamdetmenin meyvesi                                                                     5 5-Ahiret’e imanın insanı haram işlemekten alıkoyması                                      6 6-Allah’a Kulluk etmek ve Ondan yardım istemek, yalnız Allah’a kulluk edilmesi        ve ondan yardın istenmesi                                                                      7 7-Sırat-ı Müstakim/doğru yol                                                                          8 8-Nimet ehlinin, gazaba …

Devamı için »