Home / News / YAZARLAR (sayfa 14)

YAZARLAR

Acılı Günün Yıl Dönümü: 3 Mart 1924

islam devleti default

Alemlerin Yaratıcısı ve Rabbi olan Yüce Allah’a hamd olsun. Allah’u Tealâ’nın dünya ve ahiret saadetinin temini, her türlü müşkülatımızın çözümü için bir hayat nizamı ve çözüm yolu olarak gönderdiği Din-i İslâm’ı çeşitli zorluk, fedakârlıklara katlanarak bizlere ulaştıran şanlı Resul Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e, âline, ashabına ve onların yolunun sadık yolcularına …

Devamı için »

Müminin Hayırda Yarışma Arzusu

islam devleti default

Şayet bir mümin dünyada var oluş sebebini idrak etmiş ve sadece Rabbimizin rızasını kazanmayı hedef edinmiş ise, hayırda en ön safta olmayı arzu etmemiş olması mümkün değil. Dolayısıyla Allah’a gerçek anlamda kul olma esnasında hiçbir zaman yerinde durması düşünülemez. Lakin bulunmuş olduğumuz ahir zamanda, birçok konuda olduğu gibi, hayır konusunda …

Devamı için »

MÜSLÜMANLARIN ACI VAKIASI VE KURTULUŞUN YOLU

islam devleti default

İslam Hilafet Devleti 3-Mart 1924’te İngiliz ajanı  M. Kemal tarafından yıkılınca İslam Ümmeti gücünü kaybetti. Kafirlerin saldırısından kendisini koruyamaz oldu. Bunun sonucunda dev vücudu parçalandı. Ümmet kalkansız ve korumasız kaldı. Resul (sav) şöyle buyurdu: “Muhakkak ki, imam (halife) kalkandır. Onunla savaşılır ve arkasında korunulur.’’ (Müslim)

Devamı için »

Tevhid

islam devleti default

  Tevhid; Müslümanların Yaşamlarına Yön Veren Bir Düzendir.   Tevhid (La İlahe illallah – MuhammedenRasulullah) tüm Müslümanların dilindedir. Lakin tevhidin içeriğini anlayan Müslümanların sayısı pek azdır.

Devamı için »

Cenevre 2 İhaneti Batı’nın Ve Ucuz Uşaklarının Son Çırpınışı Olacaktır Bi-iznillah !!!

islam devleti default

Şanlı Suriye kıyamını ele aldığımızda, karşımıza batının iki büyük hamlesi veya engelleme stratejisi çıktığını söylememiz mümkün. Bunlardan birincisi; Suriye toprağı üzerinde suni ve batı güdümlü bir muhalefet oluşturmak, bir ikincisi ise; bu muhalefeti güçlendirecek uluslararası toplantıları (bilhassa Cenevre 1 ve 2) tertiplemek.

Devamı için »

KAPİTALİZMLE DOĞAN SORUN; GÜVENSİZLİK

islam devleti default

Saliha Aydın İslam’ın özü ve Müslüman olmayla eşdeğer olan güven unsuru, fertte İslam dinine iman etmek ve yaşantısında uygulamakla,  toplumda ise otoritenin mü’minlere ait olduğu bir devlette,  Allah’ın şeriatının külliyen tatbik edilmesi ile oluşur. Beşeri kanunların hayatta hüküm sürdüğü kapitalizm sisteminin hayatta tatbik edilmeye başlaması ile birlikte oluşan en büyük …

Devamı için »

DARBE BU DEVLETİN GENLERİNDE VAR!

islam devleti default

Tahir Şanlı Günlerdir Cemaat-AKP kavgası konuşuluyor, tartışılıyor, çeşitli bakış açısından meseleye yorumlar getiriliyor. Fakat nedense bu devletin gerçek yapısından bahsedilmiyor. Bu devletin kuruluşunda darbe vardır. Değişen dönemlerde sık sık darbe izlerine rastlanır. İlk darbeden kısa özetler şöyledir: “Mustafa Kemal burada hazır bulunuyordu. Onların ittifakla meseleyi redde karar verdiklerini görünce kızarak …

Devamı için »

ZAMANIN GENÇLİĞİ

islam devleti default

İçinde yaşadığımız hayat genel anlamda dünyanın özelde de Müslümanların manzarasını bize göstermektedir. Birçok insan kimlik ve kişiliğini, içinde bulunduğu toplumdan almaktadır. Toplum içerisinde cereyan eden alakalar hangi esas üzerine ise o toplumda bulunan insanda o esastan ister istemez etkilenmektedir.

Devamı için »