Home / News / YAZARLAR (sayfa 14)

YAZARLAR

MÜSLÜMANLARIN ACI VAKIASI VE KURTULUŞUN YOLU

islam devleti default

İslam Hilafet Devleti 3-Mart 1924’te İngiliz ajanı  M. Kemal tarafından yıkılınca İslam Ümmeti gücünü kaybetti. Kafirlerin saldırısından kendisini koruyamaz oldu. Bunun sonucunda dev vücudu parçalandı. Ümmet kalkansız ve korumasız kaldı. Resul (sav) şöyle buyurdu: “Muhakkak ki, imam (halife) kalkandır. Onunla savaşılır ve arkasında korunulur.’’ (Müslim)

Devamı için »

Tevhid

islam devleti default

  Tevhid; Müslümanların Yaşamlarına Yön Veren Bir Düzendir.   Tevhid (La İlahe illallah – MuhammedenRasulullah) tüm Müslümanların dilindedir. Lakin tevhidin içeriğini anlayan Müslümanların sayısı pek azdır.

Devamı için »

Cenevre 2 İhaneti Batı’nın Ve Ucuz Uşaklarının Son Çırpınışı Olacaktır Bi-iznillah !!!

islam devleti default

Şanlı Suriye kıyamını ele aldığımızda, karşımıza batının iki büyük hamlesi veya engelleme stratejisi çıktığını söylememiz mümkün. Bunlardan birincisi; Suriye toprağı üzerinde suni ve batı güdümlü bir muhalefet oluşturmak, bir ikincisi ise; bu muhalefeti güçlendirecek uluslararası toplantıları (bilhassa Cenevre 1 ve 2) tertiplemek.

Devamı için »

KAPİTALİZMLE DOĞAN SORUN; GÜVENSİZLİK

islam devleti default

Saliha Aydın İslam’ın özü ve Müslüman olmayla eşdeğer olan güven unsuru, fertte İslam dinine iman etmek ve yaşantısında uygulamakla,  toplumda ise otoritenin mü’minlere ait olduğu bir devlette,  Allah’ın şeriatının külliyen tatbik edilmesi ile oluşur. Beşeri kanunların hayatta hüküm sürdüğü kapitalizm sisteminin hayatta tatbik edilmeye başlaması ile birlikte oluşan en büyük …

Devamı için »

DARBE BU DEVLETİN GENLERİNDE VAR!

islam devleti default

Tahir Şanlı Günlerdir Cemaat-AKP kavgası konuşuluyor, tartışılıyor, çeşitli bakış açısından meseleye yorumlar getiriliyor. Fakat nedense bu devletin gerçek yapısından bahsedilmiyor. Bu devletin kuruluşunda darbe vardır. Değişen dönemlerde sık sık darbe izlerine rastlanır. İlk darbeden kısa özetler şöyledir: “Mustafa Kemal burada hazır bulunuyordu. Onların ittifakla meseleyi redde karar verdiklerini görünce kızarak …

Devamı için »

ZAMANIN GENÇLİĞİ

islam devleti default

İçinde yaşadığımız hayat genel anlamda dünyanın özelde de Müslümanların manzarasını bize göstermektedir. Birçok insan kimlik ve kişiliğini, içinde bulunduğu toplumdan almaktadır. Toplum içerisinde cereyan eden alakalar hangi esas üzerine ise o toplumda bulunan insanda o esastan ister istemez etkilenmektedir.

Devamı için »

Ashab-ı Kiram ve Sünnet – Hadis İlişkisi -3

islam devleti default

SAHABELERIN SÜNNETE  OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜ Şimdi kısada olsa sahabelerin yaşadıkları toplumda sunneti nasıl ele aldıklarını inceleyelim; Sahabeler, Resulullah (sav)’in emirlerine son derece bağlıydı. Abdullah bin Abbas ra. tarafından yapılan bir rivayette, o sırada henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan’ın, Sahabelerin bu bağlılığını şu sözlerle ifade ettiğini ifade etmektedir: “Resulullah (sav), eğer onlara …

Devamı için »

Disiplin

islam devleti default

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah Elahmdulillah Elhamdullillahi Rabbul alemin. Vessalate vessalamu ve ala resuluna ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd Alemlerin Rabbi olan Allaha, salatu ve salam Onun Resulüne, ehline, ashabına ve kıyamet gününe kadar Ona ihsanla tabi olanların üzerine olsun. Yüce Rabbimiz, arşın ve arzın sahibi, biz kullarını halketti ve bize …

Devamı için »