Home / News / YAZARLAR (sayfa 15)

YAZARLAR

İran ve Türkiye’nin Suriye konusundaki büyük ihaneti.

islam devleti default

Şanlı Suriye kıyamındaki başarılar arttıkça ve hedefe gidilen yolda netice alındıkça batının uşaklarının çirkin yüzü günyüzüne çıkmaktadır. Yıllardır dile getirilen ve ihanetlerinden bahsedilen ajan devletlerinin maskesi, Suriye kıyamı ile Elhamdulillah bir bir düşmektedir. Batının, özellikle ABD’nin bölgede oynamış olduğu tehlikeli siyasi manevralar İnşaallah ters tepkiye sebep olacak ve Müslümanların uyanmasına …

Devamı için »

Bu devletler ne kadar bizden olabilir ve bu karton devletçikler Müslümanları fikren kalkınmaya taşıyabilir mi?

islam devleti default

Tahir Şanlı İslam devleti hilafet 1924’te yıkıldıktan sonra İslam beldelerinde kurulan elli küsur devletin ümmet üzerindeki çarpıcı tesirinin boyutları değişik alanlarda tartışılabilir. Bunların devlet sıfatını taşıyıp taşımadıkları, ümmeti temsil edip etmedikleri, bağımsız devlet olup olmadıkları, yapıları, kimler tarafından kuruldukları, kimlere hizmet ettikleri gibi…

Devamı için »

Ashab-ı Kiram ve Sünnet – Hadis İlişkisi -2

islam devleti default

Allah Resûlü’nün hükümlerinin bağlayıcılığını ifade eden bazı ayetler ise şöyledir: “Allah ve Resûlü, herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” Ahzâb, 33/36

Devamı için »

Ashab-ı Kiram ve Sünnet – Hadis İlişkisi -1

islam devleti default

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ale resulune Muhammedin ve ale alihi ve ashabihi ecmain “Sakın herhangi birinizi koltuğuna gerilip oturmuş ve kendisine emir veya nehiylerimden biri gelip de ‘Biz, onu bilmeyiz; (Allah’ın kitabı var. Sünnet diye bir şey bilmeyiz.) Kitabullah’ta ne bulursak ona uyarız.’ diyor olarak bulmayayım (böyle dediğini …

Devamı için »

İhvan’ın darbe öncesi ve sonrasındaki tutumunun Şer’i analizi

islam devleti default

İhvan hareketini ve onun çizgisini takip eden diğer benzeri hareketlerinin (örneğin Milli Görüş hareketi) varlığından herhalde haberdar olmayan pek azdır. Özellikle İhvan-ı Müslim hareketinin tarihsel oluşumu ve Hilafetin yürürlükten kaldırılışından dört yıl sonra kurulması (1928), birçok İslami hareketin örnek almasına veya ondan etkilenmesine sebep olmuştur. İhvan hareketinin tarihsel süreci esnasında …

Devamı için »

Anne Olmak En Büyük Şerefe Nail Olmaktır!

islam devleti default

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Bir gün birisi Resulullah’a sorar: “Ben kime iyilik yapayım.” Rasulullah “Annene” der. ’’Sonra kime’’ diye sorduğunda Rasulullah tekrar “Annene” der. Adam tekrar sorar; Rasulullah tekrar “Annene” der. Adam tekrar sorunca Resulullah bu sefer “Babana” diye cevap verir”(-El-Kafi, C.2, S.159.)

Devamı için »

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile Yüzleşmekten Korkuyor!

islam devleti default

Tahir Şanlı Her şeyi ile kavgalı bir ülke! Halkıyla, kültürü ile tarihi ile coğrafyası ile ekonomisi ile… Geçmişi ile alakaları kopartılmış, kuruluşu tamamen bir muamma olan bir ülke. Yeni bir tarih, yeni bir kültür, yeni bir devlet yapısı ile yola çıkan Türkiye Cumhuriyeti bütün doğası ile kavgalı bir süreç geçirmektedir.

Devamı için »

Erdoğan’lı Türkiye’nin Sosyalist Üniversite Gençliği…

islam devleti default

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri batının özellikle üzerinde durmuş olduğu konulardan biri, Müslüman Türk gençliğinin İslam’a bakışını değiştirmek veya daha doğrusu sahih İslam anlayışını tevil etme gayreti olmuştur. İslam’ı bir ruhani din olarak pazarlamak ve hayattan kopuk soyutlanmış bir şekilde, sadece bireylerin kalbine veya camilere hapsedilmiş bir din anlayışı olarak egemen …

Devamı için »

Kafir Batının Suriye Kıyamındaki Acizliği

islam devleti default

Suriye kıyamının başladığı Ocak 2011 tarihinden bu yana, resmi rakamlara göre yüzbin kişinin öldüğü söyleniyor. Gerçek rakamların, bahsedilen resmi rakamlardan çok daha fazla olduğunu söylemek için kahin olmak gerekmiyor. Yüzbinlerce binanın (hatta bir çok Suriyeli kardeşimizin dile getirmiş olduğu rakamlara göre iki milyona yakın binanın) yıkıldığını düşünecek olursak, bahsedilen mezkur …

Devamı için »

İslam devletinin ikamesinin etkisi

islam devleti default

Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam O’nun şanlı Rasulu Muhammed sav.’e Aline, Ashabına ve O’nun getirdiği dini hayata hakim kılmak için mücadele eden dava erlerinin üzerine olsun. Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullahi Ve Berakatü.

Devamı için »