Home / News / YAZARLAR (sayfa 15)

YAZARLAR

ZAMANIN GENÇLİĞİ

islam devleti default

İçinde yaşadığımız hayat genel anlamda dünyanın özelde de Müslümanların manzarasını bize göstermektedir. Birçok insan kimlik ve kişiliğini, içinde bulunduğu toplumdan almaktadır. Toplum içerisinde cereyan eden alakalar hangi esas üzerine ise o toplumda bulunan insanda o esastan ister istemez etkilenmektedir.

Devamı için »

Ashab-ı Kiram ve Sünnet – Hadis İlişkisi -3

islam devleti default

SAHABELERIN SÜNNETE  OLAN DÜŞKÜNLÜĞÜ Şimdi kısada olsa sahabelerin yaşadıkları toplumda sunneti nasıl ele aldıklarını inceleyelim; Sahabeler, Resulullah (sav)’in emirlerine son derece bağlıydı. Abdullah bin Abbas ra. tarafından yapılan bir rivayette, o sırada henüz Müslüman olmayan Ebu Süfyan’ın, Sahabelerin bu bağlılığını şu sözlerle ifade ettiğini ifade etmektedir: “Resulullah (sav), eğer onlara …

Devamı için »

Disiplin

islam devleti default

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah Elahmdulillah Elhamdullillahi Rabbul alemin. Vessalate vessalamu ve ala resuluna ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamd Alemlerin Rabbi olan Allaha, salatu ve salam Onun Resulüne, ehline, ashabına ve kıyamet gününe kadar Ona ihsanla tabi olanların üzerine olsun. Yüce Rabbimiz, arşın ve arzın sahibi, biz kullarını halketti ve bize …

Devamı için »

İran ve Türkiye’nin Suriye konusundaki büyük ihaneti.

islam devleti default

Şanlı Suriye kıyamındaki başarılar arttıkça ve hedefe gidilen yolda netice alındıkça batının uşaklarının çirkin yüzü günyüzüne çıkmaktadır. Yıllardır dile getirilen ve ihanetlerinden bahsedilen ajan devletlerinin maskesi, Suriye kıyamı ile Elhamdulillah bir bir düşmektedir. Batının, özellikle ABD’nin bölgede oynamış olduğu tehlikeli siyasi manevralar İnşaallah ters tepkiye sebep olacak ve Müslümanların uyanmasına …

Devamı için »

Bu devletler ne kadar bizden olabilir ve bu karton devletçikler Müslümanları fikren kalkınmaya taşıyabilir mi?

islam devleti default

Tahir Şanlı İslam devleti hilafet 1924’te yıkıldıktan sonra İslam beldelerinde kurulan elli küsur devletin ümmet üzerindeki çarpıcı tesirinin boyutları değişik alanlarda tartışılabilir. Bunların devlet sıfatını taşıyıp taşımadıkları, ümmeti temsil edip etmedikleri, bağımsız devlet olup olmadıkları, yapıları, kimler tarafından kuruldukları, kimlere hizmet ettikleri gibi…

Devamı için »

Ashab-ı Kiram ve Sünnet – Hadis İlişkisi -2

islam devleti default

Allah Resûlü’nün hükümlerinin bağlayıcılığını ifade eden bazı ayetler ise şöyledir: “Allah ve Resûlü, herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra, artık inanmış bir erkek ve kadının, o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” Ahzâb, 33/36

Devamı için »

Ashab-ı Kiram ve Sünnet – Hadis İlişkisi -1

islam devleti default

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ale resulune Muhammedin ve ale alihi ve ashabihi ecmain “Sakın herhangi birinizi koltuğuna gerilip oturmuş ve kendisine emir veya nehiylerimden biri gelip de ‘Biz, onu bilmeyiz; (Allah’ın kitabı var. Sünnet diye bir şey bilmeyiz.) Kitabullah’ta ne bulursak ona uyarız.’ diyor olarak bulmayayım (böyle dediğini …

Devamı için »

İhvan’ın darbe öncesi ve sonrasındaki tutumunun Şer’i analizi

islam devleti default

İhvan hareketini ve onun çizgisini takip eden diğer benzeri hareketlerinin (örneğin Milli Görüş hareketi) varlığından herhalde haberdar olmayan pek azdır. Özellikle İhvan-ı Müslim hareketinin tarihsel oluşumu ve Hilafetin yürürlükten kaldırılışından dört yıl sonra kurulması (1928), birçok İslami hareketin örnek almasına veya ondan etkilenmesine sebep olmuştur. İhvan hareketinin tarihsel süreci esnasında …

Devamı için »

Anne Olmak En Büyük Şerefe Nail Olmaktır!

islam devleti default

Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Bir gün birisi Resulullah’a sorar: “Ben kime iyilik yapayım.” Rasulullah “Annene” der. ’’Sonra kime’’ diye sorduğunda Rasulullah tekrar “Annene” der. Adam tekrar sorar; Rasulullah tekrar “Annene” der. Adam tekrar sorunca Resulullah bu sefer “Babana” diye cevap verir”(-El-Kafi, C.2, S.159.)

Devamı için »